In de raadszaal stond schepen Nadine Verheye even stil bij de werking. Ook voorzitter Catherine Callu nam het woord....

In de raadszaal stond schepen Nadine Verheye even stil bij de werking. Ook voorzitter Catherine Callu nam het woord. "Iedere vereniging wordt gedragen door mensen. Zolang mensen een vereniging dragen, kan die verder bestaan. De leden van een vereniging zijn immers even belangrijk als het bestuur, want dat is nutteloos als er geen leden zijn. Het bestuur geeft wel de richting aan waar het naartoe gaat." De voorzitster somde ook de hoogtepunten op uit die voorbije 90 jaar werking. Tot slot hield ook Bart Beheydt namens Davidsfonds nationaal een korte toespraak. (Patrick D.)