Woordvoerder van dienst Jules Fremaut (19) is een van de drie hoofdleiders. Hij wordt bijgestaan door Febe Taghon en Siel Vandorpe. Samen gaan ze een coronaproof Chiro-bubbeljaar in goede banen leiden. "We zijn dit jaar met drie hoofdleiders", vertelt Jules. "Febe Taghon en ik zitten in ons laatste schooljaar. De stageperiode neemt extra tijd in beslag. Daarom is Siel, onze derde hoofdleidster, een welgekomen aanwinst. We willen dat onze werking, los van onze studies, goed verloopt."
...

Woordvoerder van dienst Jules Fremaut (19) is een van de drie hoofdleiders. Hij wordt bijgestaan door Febe Taghon en Siel Vandorpe. Samen gaan ze een coronaproof Chiro-bubbeljaar in goede banen leiden. "We zijn dit jaar met drie hoofdleiders", vertelt Jules. "Febe Taghon en ik zitten in ons laatste schooljaar. De stageperiode neemt extra tijd in beslag. Daarom is Siel, onze derde hoofdleidster, een welgekomen aanwinst. We willen dat onze werking, los van onze studies, goed verloopt."Chiro Stine is een van de grotere uit Vlaanderen. Dat geldt ook voor de andere Heulse Chiro's: Tsjoef Heule-Watermolen en Chiro Kiekeboe Sente. Elk jaar verbreekt Chiro Stine records. "Onze leiding bestaat uit 34 leiders. Liefst zeven nieuwe leiders komen erbij. Vijf zegden onze Chiro vaarwel", vertelt de hoofdleider. "Ook ons ledenaantal stijgt ieder jaar. We hopen dit jaar terug op een stijging. Ik geloof dat corona ons geen parten gaat spelen. De ouders weten ondertussen dat we corona ernstig nemen. Ze appreciëren onze verantwoordelijkheidszin. Dat doet deugd om te vernemen."Voor het eerst in de geschiedenis moeten verenigingen aan bubbelwerking doen. Chiro Stine volgt nauwgezet de regelgeving van Chiro Nationaal. "Ze hebben een goed document dat ons doorheen de coronacrisis leidt", zegt Jules. "Ook jeugdcentrum Tranzit is met hun draaiboek een sterke ondersteuning." Chiro Stine trekt voor alle buitenspelen naar het Tinekesbos. "We hebben daar ruimte om de bubbels gescheiden te houden. Een bubbel bestaat uit maximum 50 leden. De leiding per afdeling is ook een bubbel op zich. Alle afdelingen komen niet met elkaar in contact en de mondmaskerregels leven we stipt na. Intensief contactspelen wordt vermeden. Door al deze voorzorgen verliep het kamp vlekkeloos. De kinderen zijn het ondertussen gewoon. Sommige spelen moeten ze aanpassen, andere schrappen. Geen 'Dikke Bertha' meer, zij mag aan de zijlijn toekijken."Corona kwam wel dichtbij. Doordat een leider positief testte, besloot de voltallige leiding om de startdag uit te stellen tot iedereen negatief test. "De leider die positief testte, kan daar niets aan doen. Het overvalt hem. Leuk is anders. Hopelijk wijst er niemand hem met de vinger. Het is een raadsel vanwaar het komt. Chiro Stine steunt hem", vertelt Jules. "We nemen geen enkel risico. De veiligheid van onze leden en leiding staat voorop." De Heulse Chiroleiding legt de lat hoog om de werking coronaveilig te laten verlopen. Terecht!De startdag is altijd speciaal. De leiding maakt die dag op een creatieve manier de leiders per afdeling bekend. Dit jaar starten ze op verplaatsing. "Ons speelpleintje bij de Chirolokalen is te klein en dus niet coronaproof. We trekken naar het Tinekesbos", zegt Jules. "We weten vrijdagavond pas alle uitslagen van de tweede test. Als deze negatief zijn, dan zetten we het licht op groen en gaat de startdag door. De leden kijken er alvast naar uit wie hun leiders zijn en hebben zin in spelen. Het komt allemaal goed."(CHH)