Tijdens de lockdown werden er door Chiro Don Bosco online activiteiten gegeven om het chirogevoel te behouden. "In het begin kregen we veel positieve feedback, maar naarmate de lockdown langer duurde, was er wat minder respons. We werkten elke zondag rond een thema. De quiz die we lanceerden met babyfoto's van de leiders was één van de toppers en ook het Chiroteken creëren in de tuin en een creatief vieruurtje maken kreeg veel respons."
...

Tijdens de lockdown werden er door Chiro Don Bosco online activiteiten gegeven om het chirogevoel te behouden. "In het begin kregen we veel positieve feedback, maar naarmate de lockdown langer duurde, was er wat minder respons. We werkten elke zondag rond een thema. De quiz die we lanceerden met babyfoto's van de leiders was één van de toppers en ook het Chiroteken creëren in de tuin en een creatief vieruurtje maken kreeg veel respons."Jammer genoeg moesten heel wat activiteiten geannuleerd worden zoals het weekend, de barbecue en het minivoetbaltornooi die elk jaar een belangrijke opbrengst voor het kamp genereren en Ketipolis, waar de kerels een weekend lang geld inzamelen voor het kamp. In juli kon Chiro Don Bosco gelukkig nog een pastasaladeverkoop realiseren. "Men enkel het inschrijvingsgeld voor het kamp kwamen we niet toe. Er kwamen door corona ook extra kosten want we moesten dubbel materiaal voorzien voor twee bubbels."Het was een blij weerzien in juli toen de kinderen nog eens naar de Chiro mochten komen. "We wilden zo ook onze jongsten warm maken voor het kamp, het was toch eens een stapje weg van corona en het deed ons deugd om iedereen weer te zien." De leiders kregen positieve reacties, zowel van kinderen als van ouders. "Er kwamen veel kapoentjes en het was al een goede oefening om de bubbels die we op kamp zouden hanteren apart te houden. Ons lokaal beschikt gelukkig over meerdere buitendeuren. Zo kruisten de bubbels elkaar niet."De rest van de weekends van de maand juli gebruikte de leiding om kampvoorbereidingen te treffen en een pracht van een decor op te bouwen voor het kampthema 'Pirates of Don Bosco'. "Enkele weken voor het kamp begonnen we ook onze leidingsbubbel op te splitsen. We hielden afstand waar mogelijk. Bij vergaderingen zaten we in halve cirkels per bubbel."Van 31 juli tot 10 augustus kon dan uiteindelijk het kamp plaatsvinden. Met zo'n 70 jongeren trok Chiro Don Bosco naar Kasterlee. "We maakten twee bubbels, één voor de oudsten en één voor de jongsten. De kapoentjes gingen slechts vijf dagen mee op kamp want het ging om jongens die nog nooit weg waren doordat ook het weekend geannuleerd werd, en dan onmiddellijk 10 dagen op kamp gaan, leek ons niet aangewezen." Op kamp waren twee leiders verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders toe en per bubbel was er een corona- en een EHBO-verantwoordelijke. De refter verdeelden we in twee delen. Hopelijk kunnen we het chirojaar nu ook starten met activiteiten, want we ondervonden dat het mits enkele aanpassingen perfect mogelijk is!"