De eerste vakantiekolonies werden in de 19de eeuw al opgericht door liberale verenigingen. De boom kwam er na de Eerste Wereldoorlog. Verenigingen van verschillende strekkingen hadden elk hun eigen vakantiecentrum. Kindervreugde bestaat nog altijd maar heet nu De Barkentijn. Di...