De gemeenteraad van Diksmuide van maandagavond 29 februari keurde de plannen goed om de kerk van Lampernisse te herbestemmen naar een overdekte columbariumruimte, als uitbreiding van het kerkhof. "Daarbij is het de bedoeling om asverstrooiing of nieuwe concepten voor het bewaren van urnen in te passen in de structuur van het kerkhof van Lampernisse", zegt schepen Martin Obin (CD&V). "Het driebeukengedeelte van de kerk wordt hiervoor verbonden met de begraafplaats. Binnen wordt de sfeer versoberd door het wegnemen van interieurelementen, het gedeeltelijk wegnemen van de ramen en vervanging door artistieke grilles en het maken van een nieuwe poort. Ook de vloer zal meer aansluiting vinden bij de begraafplaats. Op een sobere manier worden urnen...

De gemeenteraad van Diksmuide van maandagavond 29 februari keurde de plannen goed om de kerk van Lampernisse te herbestemmen naar een overdekte columbariumruimte, als uitbreiding van het kerkhof. "Daarbij is het de bedoeling om asverstrooiing of nieuwe concepten voor het bewaren van urnen in te passen in de structuur van het kerkhof van Lampernisse", zegt schepen Martin Obin (CD&V). "Het driebeukengedeelte van de kerk wordt hiervoor verbonden met de begraafplaats. Binnen wordt de sfeer versoberd door het wegnemen van interieurelementen, het gedeeltelijk wegnemen van de ramen en vervanging door artistieke grilles en het maken van een nieuwe poort. Ook de vloer zal meer aansluiting vinden bij de begraafplaats. Op een sobere manier worden urnennissen voorzien in dit gedeelte van het gebouw."Het kerkhof zelf wordt verder ingericht tot een onderhoudsvrije groene ruimte. "Een bescheiden herinrichting moet een kwalitatieve plek voor asverstrooiing centraal plaatsen, de stilte en intimiteit van de begraafplaats moet worden versterkt", zegt Martin Obin. "Op het kerkhof moeten ook kunstwerken kunnen geïntegreerd worden."In Vlaanderen zijn er naar verluidt nog geen urnenkerken, wel in Nederland en Duitsland.Daarnaast komt er in het schuurvormig deel van het kerkgebouw een dorpshuis. Dat dorpshuis moet een multifunctionele binnenruimte worden met mogelijkheden voor zowel vergaderingen en bijeenkomsten als tentoonstellingen en lezingen. "Deze ruimte is afgescheiden van het columbariumgedeelte", zegt Martin Obin. "Het dorpshuis is een ruimte waar mogelijkheid is om stoelen en tafels te plaatsen en op te bergen. Dit gedeelte van het gebouw wordt geïsoleerd, kan verwarmd worden en is geschikt voor tentoonstellingen. Ook de ontsluiting van het doksaal en andere torenruimtes moet worden onderzocht.""Het moet echt een huis worden voor culturele initiatieven", zegt Martin Obin. "Op vandaag is er immers een toenemende belangstelling om de kwaliteiten van het dorp Lampernisse 'onderdak ' te kunnen geven. We mikken vooral op activiteiten die inwoners en bezoekers speciaal doen afzakken naar Lampernisse : tentoonstellingen, concerten, lezingen, acties rond landschap, vergankelijkheid...""Dit project is de uitwerking van een onderdeel van het kerkenplan waarin de Stad en het Centraal Kerkbestuur van Diksmuide de afspraak maakten voor de kerk van Lampernisse een passende herbestemming te zoeken", aldus Martin Obin. "Een urnenkerk was hierbij een optie. Intussen werd het project verfijnd tot een columbariumruimte en dorpshuis. Er is 350.000 euro, exclusief erelonen, voorzien voor de verdere uitwerking van het project."Het stadsbestuur heeft over het project gesprekken gevoerd met de kerkfabriek van Lampernisse en het Centraal Kerkbestuur van Diksmuide. Ook was er een bewonersvergadering in Lampernisse. "Het project werd over het algemeen positief onthaald", zegt Martin Obin."Aan het bisdom hebben we officieel een vraag gesteld om de Heilige Kruisverheffingskerk van Lampernisse aan de eredienst te onttrekken", zegt Martin Obin. "Dat is een kerkelijke beslissing: eerst wordt de parochie samengevoegd, pas daarna kan de kerk echt onttrokken worden aan de eredienst. In afwachting van de aanstelling van de nieuwe bisschop kregen we bericht van de diocesane raad dat er geen bezwaar is om verder werken aan het concrete uitvoeringsdossier. De uiteindelijke beslissing blijft wel bij de bisschop liggen."De stad gaat nu op zoek naar een architect-ontwerper die het concept gedetailleerd zal uitwerken. "Binnen deze opdracht gebeurt de bouw- en verkavelingsaanvraag en de aanbesteding onder de voorwaarde dat het bisdom ingaat op de vraag om de H. Kruisverheffingskerk te onttrekken aan de eredienst", besluit Martin Obin."(TVDA)