In een eerste debat werd de directe impact van de herdenking op het toerisme als belangrijke regionale economische factor onder de loep genomen. Het tweede gesprek richtte zich vooral op het hefboomeff...