Het sleepkonvooi passeert de Belgische exclusieve economische zone (EEZ), op doorvaart naar de Duitse territoriale wateren begin volgende week. Op 14 juli ontstond een brand op het schip toen het in de Atlantische Oceaan onderweg was van Charleston (VS) naar Antwerpen. Het containerschip vervoert 2876 containers, waarvan 151 met toxische producten.
...

Het sleepkonvooi passeert de Belgische exclusieve economische zone (EEZ), op doorvaart naar de Duitse territoriale wateren begin volgende week. Op 14 juli ontstond een brand op het schip toen het in de Atlantische Oceaan onderweg was van Charleston (VS) naar Antwerpen. Het containerschip vervoert 2876 containers, waarvan 151 met toxische producten.Bij het ongeval kwam een bemanningslid om het leven. Een tweede blijft vermist en een derde is nog steeds kritiek met brandwonden. De volledige bemanning werd geëvacueerd.Het schip wordt op sleep genomen door 3 sleepboten van de Nederlandse bergingsmaatschappij SMIT Salvage. Na de blus- en stabilisatiewerken, volgde op 28 augustus een nieuwe inspectie door Britse, Franse en Duitse experten. Ze hebben aan boord van het schip de nodige vaststellingen en metingen kunnen doen om de veiligheid te beoordelen en gaven gunstig advies voor de vaart naar de eindbestemming.Het sleepkonvooi met de MSC Flaminia is vanmiddag om 14:15 u Belgische tijd vertrokken van de positie ter hoogte van Lands End naar de eindbestemming in de Duitse territoriale wateren. De doorvaart in de Belgische EEZ wordt woensdag 5 september verwacht tegen 10:00 u (weather permitting).Om een veilige doorvaart mogelijk te maken, zijn voorafgaande afspraken gemaakt met de diverse betrokkenen en kuststaten. Daartoe is er regelmatig overleg en uitwisseling van informatie tussen de kustwacht van Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. De Structuur Kustwacht treedt hierbij op als coördinerende instantie aan Belgische zijde. Gedurende de doorvaart zal de situatie eveneens door België van nabij opgevolgd worden.Bij de toelating tot doorvaart werden door België ondermeer volgende voorwaarden opgelegd :- Volledig bergingsplan vanwege Smit Salvage en garanties P&I club- Aanvaarding van het bergingsplan door alle betrokken kuststaten- Bevestiging van "port of refuge" door Duitsland- Positief rapport van het expertenteam dat aan boord ging;bevestiging dat de brandhaarden onder controle zijn en dat de structurele integriteit van het schip verzekerd is- Lijst van onstabiele containers opmaken en aanbrengen van detectieapparatuur hieropVoorts zal het sleeptransport zonder oponthoud zijn traject moeten vervolgen en wordt het met vaartuigen van de Marinecomponent, de Scheepvaartpolitie, en een observatievliegtuig van de BMM (de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) begeleid.De MSC FLAMINIA is een containerschip dat in 2001 werd gebouwd, is 300m lang en 40m breed. Het schip is eigendom van de Duitse firma Reederei NSB.(www.reederei-nsb.de)De Structuur Kustwacht staat in voor de samenwerking tussen de 17 Vlaamse en federale partners bevoegd voor de Noordzee. België is verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 m². De Kustwacht zorgt voor een goede samenwerking tussen deze verschillende diensten zodat de acties op zee efficiënter verlopen.(www.kustwacht.be)