Toewijzing bouw Jabbeeks sport- en cultuurcomplex geschorst door Raad van State

Redactie KW

De Raad van State heeft de aanstelling van de aannemer voor de bouw van het nieuwe sport- en cultuurcomplex in Jabbeke geschorst. Door de schorsing zal de bouw vertraging oplopen. Volgens de Raad van State is de toewijzing door het college van burgemeester en schepenen niet gemotiveerd en dat is een procedurefout. De toekenning werd eerder door een jury geselecteerd. Het schepencollege volgde de jury maar motiveerde haar beslissing niet. De motivatie zal nu aan de beslissing worden toegevoegd. Als de Raad van State de argumentatie aanvaardt, moet de procedure niet van het begin worden hernomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.