Al jaren klagen buurtbewoners van de Hoogserleistraat en de Hondstraat over het zwaar verkeer, dat verbonden is aan het Exportslachthuis Debr...

Al jaren klagen buurtbewoners van de Hoogserleistraat en de Hondstraat over het zwaar verkeer, dat verbonden is aan het Exportslachthuis Debra Freeze nv. Er is nu eindelijk een oplossing : het stadsbestuur van Tielt leverde een vergunning af voor een alternatieve ontsluitingsweg, rechtstreeks op de Wingensesteenweg.De verbindingsweg zal een breedte van 6 tot 8 meter hebben. Er worden ook slagbomen geplaatst en er komt een receptiebureeel met refter en sanitair voor vrachtwagenchauffeurs.Naast de verbindingsweg komt een verhoogde berm die met streekeigen groen wordt beplant. Tegen midden 2016 zou de nieuwe ontsluiting klaar zijn. Daarna zal het vrachtverkeer in de Hondstraat worden verboden. (LVA)