Niets bijzonders, ware het niet dat ze dit deden met het oog op archeologische vondsten. Met succes, want het project levert een bijzondere inkijk in de geschiedenis van Oostende op.
...