"Waar de vroegere site van Loppem 850 meter verwijderd was van het centrum, komen we nu op 150 meter van het geplande nieuwe terrein. Dat is nog ...