Stad ondersteunt hotels met extra ruimte

Redactie KW

In het Bijzonder plan van Aanleg voor Blankenberge-centrum is extra ruimte voorzien voor de bestaande en eventueel nieuwe hotels. De hotels mogen dieper bouwen ten aanzien van de rooilijn dan woningen of appartementsgebouwen. Het stadsbestuur wil met deze maatregel de bestaande hotels behouden en nieuwe hoteluitbaters aantrekken. Het aantal hotels neemt aan de hele kust momenteel of door de druk van de appartementsbouw. Het nieuwe BPA wordt tijdens de volgende gemeenteraad besproken.

In het nieuwe stedenbouwkundig plan is ook plaats voorzien voor bejaardenverblijven. Blankenberge wil immers het wonen van bejaarden in de stad aanmoedigen omdat ze er alle faciliteiten dichtbij hebben. Tot slot krijgt ook de Sint-Jozefshandelschool in de Weststraat ruimte om uit te breiden langs de diverse zijden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.