SP.A klaagt malaise aan bij milieuraad

Redactie KW

Na het ontslag van voorzitster Kathleen Bevernage is er een complete vertrouwensbreuk ontstaan tussen de stedelijke milieuraad en het stadsbestuur. Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 3 juni kaartte Philip Bolle (SP.A) deze onhoudbare toestand aan en vroeg hij welke stappen het stadsbestuur schikt te zetten om de Ieperse milieuraad opnieuw op de sporen te krijgen.

Het is al een tijdje dat het niet meer botert, en op de jongste nieuwjaarsreceptie van de milieuraad liet voorzitter Kathleen Bevernage, ooit nog gemeenteraadslid geweest voor de groenen, kritische geluiden horen over de relatie met het stadsbestuur. “Onze mensen, die zich allen belangeloos inzetten voor een zeker ideaal, willen constructief met het bestuur samenwerken maar voelen zich vaak miskend”, stelde ze toen. “Onze vrijwilligers krijgen haast nooit antwoord op hun brieven, en zo is het natuurlijk moeilijk werken”.

Milieuschepen Herman Baron (CD& V), die fungeert als contactpersoon tussen beide partijen, beloofde toen beterschap, maar die kwam er niet echt. Bij zoverre dat Kathleen Bevernage uit onvrede ontslag nam op 24 mei jl. en de motivatie bij de rest van het dagelijks bestuur ook op een heel laag pitje staat : het heeft beslist alle verdere activiteiten te staken.

“Schaamlap voor het milieubeleid”

In zijn gekende scherpe stijl interpelleerde Philip Bolle (SP.A) op het einde van de gemeenteraad van vorige maandag over deze gang van zaken. “Het gevoel van totale miskenning door het schepencollege werkt ontmoedigend en verlammend, schrijft de voorzitster in haar ontslagbrief. En blijkbaar is de malaise compleet, want ook de secretaris, die de voorzitter statutair vervangt, wenst deze taak niet op te nemen. Wat is uw antwoord op het striemende verwijt dat u nauwelijks moeite doet om te antwoorden op de vele opmerkingen en voorstellen van deze adviesraad tijdens de twee voorbije werkingsjaren ? De raad stuurde u vorig jaar elf brieven met verzoek tot gemotiveerde toelichting. Deze bleven grotendeels onbeantwoord. Is het inderdaad zo dat u de milieuraad enkel maar gebruikt als schaamlap voor het Ieperse milieubeleid ? En welke initiatieven zult u nemen om het zoekgeraakte vertrouwen opnieuw te herstellen ?”

“Wij zien de milieuraad helemaal niet als schaamlapje”, antwoordde schepen Herman Baron (CD& V), “maar wel als een volwaardige adviesraad en we hebben gezamenlijk ook al een aantal acties ondernomen. We hebben hen dat in een brief van 18 februari jl. ook laten weten. Het stadsbestuur is daarenboven niet verplicht om alle aspecten van zijn milieubeleid aan de milieuraad voor te leggen. En het is niet waar dat alle brieven onbeantwoord bleven. Laat ons zeggen dat er eerder versnipperd geantwoord werd, ook soms mondeling. Maar ik geef toe : er is nog heel wat werk om het vertrouwen te herstellen. We zullen samen met het dagelijks bestuur naar een oplossing moeten zoeken, en daartoe is er een overleggesprek geweest net voor de aanvang van deze zitting. Daar zijn een aantal voorstellen op tafel gekomen, die nu verder op het schepencollege zullen worden besproken”.

“Andere schepen !”

Maar Philip Bolle was met dit antwoord helemaal niet tevreden. “U laat duidelijk het achterste van uw tong niet zien ! U twijfelt toch niet aan de competentie van deze mensen ? Laat ons eerder twijfelen aan het engagement van dit stadsbestuur en vooral de betrokken schepen. Laat ons eerlijk zijn : u bent vooral uit op de subsidies die een milieuraad kan opleveren, en eens die binnen zijn houdt u zich low profile ! En u bt helemaal niet milieubewust als het geld gaat kosten, want wat bijvoorbeeld betreft de dakisolatie en de plaatsing van dubbel glas in Yperley heeft schepen Verschoore ons in de vorige zitting nog serieus blaasjes wijsgemaakt”, aldus nog Bolle, die zich afvroeg of het vertrouwen nog ooit kan terugkomen met schepen Baron en er niet beter een andere milieuschepen komt. “De kandidaten staan de dringen”, merkte de burgemeester nog kurkdroog op.

Ondertussen konden we vernemen dat uit het overleg tussen schepen Baron en de milieuraad het voorstel zou zijn gegroeid waarbij de schepen altijd een antwoord geeft aan de mensen van de milieuraad, ook als het negatief is. Maar dan wel een gemotiveerd antwoord. Afwachten wat het stadsbestuur daarvan vindt en of schepen Baron bereid is zijn leven te beteren en wat lessen te nemen in beter communiceren. (JRE)

Uitgebreide versie in Krant van West-Vlaanderen (editie Het Wekelijks Nieuws West) van 5 juni 2009.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.