Dr. Gerard Daniëls is de pionier van de Oostendse daklozenopvang. Sinds 2002-2003 trekt hij zich het lot van de allerarmste Oostendenaars aan. Eerst ving hij hen op in een caravan, later op een jacht in het Mercatordok en nog later in een leegstaande woning van een bouwpromotor in de Dekenijstraat. Hij verzamelde een groep vrijwilligers rond zich en zij vormden de vzw Daklozenwerking Oostende.
...

Dr. Gerard Daniëls is de pionier van de Oostendse daklozenopvang. Sinds 2002-2003 trekt hij zich het lot van de allerarmste Oostendenaars aan. Eerst ving hij hen op in een caravan, later op een jacht in het Mercatordok en nog later in een leegstaande woning van een bouwpromotor in de Dekenijstraat. Hij verzamelde een groep vrijwilligers rond zich en zij vormden de vzw Daklozenwerking Oostende. Toen het pand in de Dekenijstraat werd afgebroken voor de realisatie van een bouwproject, dreigden de daklozen op straat te staan. In maart 2015 schoot de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard echter te hulp en stelde twee huisjes in de Spaarzaamheidsstraat ter beschikking. Het Sociaal Huis kwam tussen met een huursubsidie en de belofte om binnen de twee jaar een doorgangswoning aan te kopen. Die belofte is gehouden, want volgende week wordt de akte getekend en koopt het Sociaal Huis de voormalige pastorie in de Goedheidsstraat 13. In april wordt het pand in gebruik genomen. Voor dr. Daniëls is dan ook het moment gekomen om zijn project, waar nu negen daklozen worden opgevangen, over te dragen aan het Sociaal Huis. De vrijwilligers van de vzw blijven wel bij het project betrokken. Het Sociaal Huis vond de tijd rijp om dr. Daniëls voor al zijn inzet te huldigen. Op een algemene vergadering met de welzijssector in cultuurcentrum De Grote Post werd hij in de bloemen gezet. Voorzitter van het Sociaal Huis Vanessa Vens kondigde tevens aan dat de doorgangswoning in de Goedheidsstraat naar dr. Daniëls zal worden genoemd."Ik ben heel tevreden", aldus dr. Daniëls, die op zijn beurt voorzitter van het Sociaal Huis Vanessa Vens in de bloemen zette. "Mijn doelstelling is bereikt. Wij realiseerden de voorbije jaren toch 35.000 tot 40.000 overnachtingen voor daklozen, maar op mijn leeftijd - ik ben een eind in de 80 - is het veel moeilijker om de opvang te blijven trekken. Om daklozen op te vangen moet je een gezagspositie hebben en dat wordt moeilijker met ouder worden. Ik ben blij dat ons werk nu een officieel, vaststaand item wordt in Oostende. Wij hebben nu negen plaatsen en die zijn constant bezet. Onze vzw telt negen vrijwilligers en die blijven actief. Ik ben hen heel dankbaar voor hun steun. Alleen ikzelf ga nu met pensioen."(HH)