De stad betaalt de eigenaar voor een stuk grond van 22.950 vierkante meter in de Wervikstraat een bedrag van 240.000 euro. Aan de gebruiker van die grond moet ook nog een verbrekingsvergoeding van 22.950 euro w...

De stad betaalt de eigenaar voor een stuk grond van 22.950 vierkante meter in de Wervikstraat een bedrag van 240.000 euro. Aan de gebruiker van die grond moet ook nog een verbrekingsvergoeding van 22.950 euro worden betaald.Ook parkingOp de stadsbegroting van volgend jaar moet dan geld worden voorzien zodat het terrein kan worden genivelleerd en ingezaaid. Nadien kan de nodige infrastructuur worden voorzien. Er komt ook een parking. Derdeprovincialer Geluwe heeft omwille van een groot aantal jeugdploegen nood aan een derde voetbalterrein. Om dit mogelijk te maken heeft de stad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de bestemming van de gronden palend aan de twee voetbalterreinen in de Wervikstraat om te zetten in recreatiezone. Het onderhandelen met de eigenaar om de grond te verwerven werd om het vlugger te doen gaan, uitbesteed aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Een vruchtbare samenwerking zo blijkt want de onderhandelingen zijn succesvol verlopen.(EDB)Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode De Leie