De feiten in 1996 pasten in een ontsnappingsplan van een gedetineerde. Hij moest toen voor de vrederechter verschijnen die ook zetelde als politierechter. Toen de gevangene in he...