Het eiland De Balokken is 36 hectare groot en ontstond in 1991 door de rechttrekking van de Leie. Het is een jong park in volle ontwikkeling tussen de oude en...

Het eiland De Balokken is 36 hectare groot en ontstond in 1991 door de rechttrekking van de Leie. Het is een jong park in volle ontwikkeling tussen de oude en de nieuwe Leie. Op de top van het eiland heeft de stad Wervik een cafetaria en jachthaven ingericht.Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft er een parkgebied ingericht van 20 hectare. De meest laaggelegen gronden worden ingericht als natte graslanden met als hoofdbestemming natuur. Deze 'Leiemeersen' zullen niet toegankelijk zijn voor het publiek maar krijgen wel een kijkhut. De hogergelegen gronden zijn recent bebost en zullen binnen een tiental jaar ontwikkeld zijn tot speelbos.Het Agentschap voor Natuur en Bos hoopt dat alles klaar is in 2015. De hoeve 'Hof ter Walle' blijft privé-eigendom en krijgt een woonfunctie.(N.D.)