Samen met Coopstroom zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat drie zonnepaneelinstallaties stroom leveren voor onder andere elektrische auto's, die gebruikt kunnen worden door de stad en voor wie in het project participeert.
...

Samen met Coopstroom zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat drie zonnepaneelinstallaties stroom leveren voor onder andere elektrische auto's, die gebruikt kunnen worden door de stad en voor wie in het project participeert."Er zullen drie zonnepaneelinstallaties op drie verschillende locaties in onze stad geplaatst worden", aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). "Aan elke installatie wordt er een laadpaal en een elektrische deelwagen gekoppeld. Via de laadpalen worden de wagens rechtstreeks van stroom voorzien. Daarnaast wil de stad zelf nog extra zonnepanelen installeren. De bedoeling is om een jaarlijkse daling van 87,1 ton CO2-uitstoot te realiseren. De deelwagens zullen ingezet worden als dienstwagens voor het stadsbestuur en tevens ter beschikking staan van bewoners uit de regio Torhout die zich inschrijven als coöperant.""Coopstroom staat in voor de realisatie van het project en maakt de best mogelijke technische keuzes. De burgers kunnen een aandeel van de coöperatie kopen, terwijl de stad de volledige installatie huurt tegen een prijs die lager is dan de gangbare elektriciteitsprijs. Na 20 jaar verloopt het contract tussen de coöperatie en de stad en kan de installatie eigendom worden van het stadsbestuur. De elektrische deelvoertuigen voor de stadsdiensten vervangen drie bestaande fossiele voertuigen, die na de start van dit project uit dienst genomen worden. Het project wordt begroot op 260.000 euro - waarvan 100.000 euro door de provincie gesubsidieerd - voor het zonnesysteem, de aankoop van een elektrisch bedrijfsvoertuig, de aankoop van twee kleinere elektrische stadsvoertuigen, drie laadpalen en de communicatie rond het project."De oppositiepartij N-VA uitte kritiek op de samenwerking met Coopstroom. "Vooreerst dring ik aan op de schriftelijke bevestiging vanwege de provincie dat de 100.000 euro subsidies effectief toegekend zullen worden", reageerde Koen Sap namens die partij. "Vraag is of er nog aan alle voorwaarden voldaan wordt om dat geld te krijgen. Maar veel belangrijker is het globale financiële plaatje. Als ik de kosten en baten bekijk, kan ik enkel vaststellen dat dit project een duur grapje is. Er kunnen voor vergelijkbare bedragen veel efficiëntere projecten opgestart worden die een grotere invloed hebben op een beter milieu. In Beernem loopt eenzelfde project al en daar had zich dit voorjaar welgeteld nog maar één coöperant aangemeld. Gevolg: alle betalingen zijn er tot op vandaag uitgevoerd door de gemeente. Er kwam geen centiem van mogelijke coöperanten binnen."Bertrand Vander Donckt (Groen) zei met zijn partij principieel zeker voor het project gewonnen te zijn. Hij had er lof voor. Wel noemde hij het een lightversie van het oorspronkelijke plan. Plus: dienden er niet vooraf ook andere spelers op de markt gecontacteerd te worden om dit te kunnen goedkeuren?Schepen Desmet (CD&V) beantwoordde de vragen uitvoerig. Ze motiveerde het voorstel van de stad om met de coöperatieve in zee te gaan. Heel interessant noemde ze dat er op drie verschillende plaatsen in de stad een deelwagen zal staan, telkens gekoppeld aan zonnepanelen. Ook zei ze dat de subsidies van de provincie gegarandeerd zijn.De overeenkomst met Coopstroom - voor zes jaar - werd door de meerderheidscoalitie van CD&V en SP.A goedgekeurd. Dat deed ook Groen. N-VA daarentegen onthield zich.