Vier ooievaars kregen lichte zenders van 25 gram. De zenders werken op zonne-energie en geven nauwkeurig de positie van de vogels aan. Hun positie kan op de computer in real time worden gevolgd. Zo kunnen onderzoekers zien welke...

Vier ooievaars kregen lichte zenders van 25 gram. De zenders werken op zonne-energie en geven nauwkeurig de positie van de vogels aan. Hun positie kan op de computer in real time worden gevolgd. Zo kunnen onderzoekers zien welke trekroutes de ooievaars nemen en waar ze overwinteren. Zo was vorig jaar te zien hoe twee van de toen gezenderde ooievaars overwinterden in het noorden van Marokko en één in Zuid-Spanje. Daar overleven heel wat ooievaars op vuilnisbelten. "Die vuilnisbelten worden binnenkort gesloten, dus het zal interessant zijn om te kijken hoe de vogels hun gedrag zullen aanpassen", vertelt Wouter Faveyts, wetenschapper van het Zwin Natuur Park. De zenders zijn een hele verbetering op de traditionele ringen voor de ooievaars. "We kunnen veel nauwkeuriger zaken opvolgen dan met een ring. De ringen moeten al gespot en gemeld worden voor we daar informatie kunnen van krijgen." Toch worden de zenders niet massaal gebruikt omdat het een vrij duur systeem is. Eén zender kost zo'n 1.300 euro. "Het is de bedoeling dat het systeem steeds vaker wordt gebruikt, maar voorlopig is het te duur om alle ooievaars te zenderen."