Daar waar er de laatste weken geen besmettingen bekend waren, zijn er tijdens de laatste zeven dagen drie besmettingen vastgesteld. "Dit is een knipperlicht, maar nog geen reden tot alarm. Wij vragen iedereen waakzaam te zijn voor symptomen, en extra aandacht te besteden aan de veiligheidsmaatregelen.", zegt de Zwevegemse burgervader.
...

Daar waar er de laatste weken geen besmettingen bekend waren, zijn er tijdens de laatste zeven dagen drie besmettingen vastgesteld. "Dit is een knipperlicht, maar nog geen reden tot alarm. Wij vragen iedereen waakzaam te zijn voor symptomen, en extra aandacht te besteden aan de veiligheidsmaatregelen.", zegt de Zwevegemse burgervader. Rekening houdende met de algemene stijging van de coronabesmettingen in onze regio, heeft de lokale politie opdracht gekregen bijzonder toezicht uit te oefenen op de naleving van de bevolen maatregelen. "Er zal niet meer gewaarschuwd worden, maar effectief geverbaliseerd en beboet worden. Het niet dragen van een mondmasker waar nodig, wordt beboet met 250 euro per overtreding. De uitbater van de handelszaak of horecazaak hangt een boete van 750 euro boven het hoofd. Wij wensen hiervoor nogmaals te waarschuwen, vermits dit weekend al wordt opgetreden." Voor de horecazaken werd beslist dat de verplichte registratie moet gebeuren door iedere bezoeker en per tafel om de contactopsporing efficiënter te laten verlopen. De burgemeester verplicht ook het dragen van een mondmasker op het recyclagepark, zowel voor parkwachters al voor bezoekers.Het lokaal bestuur wenst nogmaals de aandacht te vestigen op het maximum van 15 fysieke sociale contacten per week per gezin; inclusief gezinsleden. Er wordt gevraagd de private feestjes of bijeenkomsten zoveel als mogelijk te beperken en zoveel mogelijk in buitenlucht te laten plaatsvinden. "Ook hier geldt een maximum van 15 personen, inclusief kinderen die behoren tot dezelfde sociale bubbel. Indien u een professionele traiteur of cateraar inschakelt, dan bedraagt dit aantal maximum 50 personen en zijn de horecaregels van toepassing. Vanaf dit weekend zal streng toezicht gehouden worden met beboeting tot gevolg in geval van overtreding." Tenslotte doet hij beroep op ieders burgerzin om de algemene veiligheidsmaatregelen stipt toe te passen, en de opgelegde beperkingen strikt na te leven. "Het is slechts op die manier dat een tweede coronagolf nog kan afgezwakt worden en een algemene lockdown vooralsnog kan afgewend worden. Het gevaar blijft groot. Wij moeten ons daar allen van bewust zijn. Een overtreding kan de gezondheid van anderen in het gedrang brengen en de economie van ons land onherstelbaar aantasten."(GV)