Ook van een goed klimaatbeleid ligt de Zwevegemnaar wakker. Men is zelfs bereid om daar een financiële inspanning voor te leveren. Ook de verkeersveiligheid leverde heel wat inspiratie op. In maart en april kregen alle inwoners van Zwevegem de kans hun zegje te doen over verschillende thema's. Daarvoor wer...