De plannen werden vorige week unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Er werd een lijst voorbereid door de dienst 'publieke ruimte' en verder uitgewerkt door het studiebureau Demey.
...

De plannen werden vorige week unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Er werd een lijst voorbereid door de dienst 'publieke ruimte' en verder uitgewerkt door het studiebureau Demey.Schepen Marc Desloovere (SAMEN !) legt uit: "Het gaat om traditionele herstellingswerken aan onze wegeninfrastructuur. Het bedrag, 1.250.000 euro BTW inclusief, is het hoogste wat ooit door de gemeente aan wegenherstel werd besteed."Men voorziet herstellingswerken in de volgende straten: Kwadepoelstraat, Otegemstraat, Wilgenlaan, Berkenlaan, de schoolomgeving t' Winckeling, de garageweg in de Hugo Verrieststraat, Pontstraat, Garenstraat, Textielstraat, Verzetslaan, Bossuitstraat, Vinkestraat, Perrestraat, Ter Klare en de Spinnetstraat. De aanleg van een verkeersveilige toegang naar het Sportpunt vanaf het Guldensporenpad voor fietsers is eveneens voorzien.De Bossuitstraat in Moen trekt in dit dossier de aandacht. "Naast de aanleg van nieuwe voetpaden in de Bossuitstraat wordt aansluitend ook het wegdek aangepakt. Veiliger fietspaden, asverschuivingen en verkeersremmende maatregelen moeten voor een veiliger omgeving en doortocht van Moen zorgen. In totaal investeert de gemeente dit jaar meer dan 300.000 euro in een veiliger Bossuitstraat."Volgens de schepen wordt met deze werken gevolg gegeven aan vragen uit de dorpsraad in Moen. In één van de volgende jaren wordt ook de Stationsstraat aangepakt. De aannemer start met het dossier, afhankelijk van de weersomstandigheden, vanaf maandag 12 oktober. Als eerste komen de Kwadepoelstraat en de Otegemstraat aan bod.(Geert Vanhessche)