"Het politiereglement is gedateerd en zeker niet langer aangepast aan de maatschappelijke context.", gaf burgemeester Doutreluingne als inleiding.
...

"Het politiereglement is gedateerd en zeker niet langer aangepast aan de maatschappelijke context.", gaf burgemeester Doutreluingne als inleiding.Sinds 1999 al, voorziet de wetgever de mogelijkheid om inbreuken op de lokale politieverordening te sanctioneren met gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes. Dit in plaats van politiestraffen die opgelegd worden door de politierechter. "Die gemeentelijke administratieve sancties bieden de mogelijkheid aan de gemeenten om overlastproblematiek op een administratieve manier aan te pakken. Voor wat Zwevegem betreft willen we vooral werken rond o.a. wildplassen, hondenpoep, graffiti, geluidsoverlast en zwerfvuil."De sancties zullen van kracht zijn voor iedereen vanaf 16 jaar. Wel is er een verschillend bedrag van boete voor jongeren en volwassenen. "Naast een geldboete kunnen we ook een schorsing van vergunning tot het sluiten van een zaak gebruiken.", vult de burgemeester aan. CD&V staat niet weigerachtig tegenover de GAS-boetes, maar had toch enkele opmerkingen. Ze onthielden zich bij de stemming en wachten een evaluatie af.(GVZ)