Het ongeval waarbij Kato op weg naar school om het leven kwam in de Bekaertstraat, raakt heel wat Zwevegemnaars. Vrijdagavond al kwamen de eerste mensen op de plaats van het ongeval bloemen neerleggen.
...

Het ongeval waarbij Kato op weg naar school om het leven kwam in de Bekaertstraat, raakt heel wat Zwevegemnaars. Vrijdagavond al kwamen de eerste mensen op de plaats van het ongeval bloemen neerleggen.Omdat verwacht werd dat nog heel wat mensen dit zouden doen, werd zaterdagvoormiddag in alle vroegte door gemeentearbeiders een zone afgebakend waar men even kan bezinnen en iets achterlaten.Zaterdagmorgen kwamen ook de leerlingen van de klas van Kato langs. "Het was gisteren (vrijdag) een zware shock die ze te verwerken kregen en dit gezamenlijk bezoek helpt hen bij het verwerkingsproces. Alles verliep in een serene sfeer.", hoorden we van een begeleidende leerkracht die er nog aan toevoegde dat we ook aandacht moeten blijven hebben voor het vriendinnetje die Kato vergezelde en voor de vrachtwagenbestuurder die het ongeval ook niet gewild heeft.De ganse dag door kwamen mensen langs om er de joviale Kato te herdenken. Er werden bloemen neergelegd, anderen hadden knuffels of tekeningen bij en nog andere hingen een ballon op of plaatsten een kaarsje.Opvallend was dat naast heel wat jongeren die Kato gekend hebben, ook mensen langs kwamen met een bloemetje om zo hun steun te betuigen aan de getroffen familie.Ondertussen zwelt de kritiek aan op het gemeentebestuur, en vooral op burgemeester Doutreluingne. Die zei in de media dat door corona het plan voor een veiliger schoolomgeving nog niet kon voorgesteld worden. Op sociale media verwijt men de burgemeester dat hij altijd spreekt van een fietsgemeente, maar dat er weinig of niks gebeurt voor de veiligheid van de fietser. Ook in de buurt van het ongeval hoorden we kritiek. "Wij wonen nu al enkele maanden in het Leanderhof en hebben zicht op de school. Dagelijks zijn we verbaasd hoeveel fietsende kinderen er hier voorbij komen en na de schooluren opnieuw allemaal de weg worden opgestuurd. We hebben al vaak gevreesd dat er hier wel iets zou gebeuren en spijtig genoeg is die vrees vrijdag terecht gebleken. Er moesten hier al veel langer maatregelen genomen worden door bijvoorbeeld het verkeer op bepaalde tijdstippen te verbieden of eenrichtingsverkeer te maken. Toen was er nog geen corona", hoorden we van sommige terwijl een andere bewoner opmerkte dat daags nadat de winkels weer mochten openen in coronaperiode men een 'Zone 30' kon invoeren in de Otegemstraat.Men verwacht dat maandagmorgen, wanneer de school opnieuw begint, er opnieuw heel wat scholieren zullen halt houden op de plaats van het ongeval. De kans bestaat dat de Bekaertstraat dan verkeersvrij zal gehouden worden. Deze week organiseert het Rhizo-College, waar Kato sinds enkele weken school liep, nog een wake op school.(GV)