Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheNet voor het kerstverlof werd de sportdienst van Zwevegem gelauwerd voor het behalen van de Sportersbelevenmeer Award. "Dit is een erkenning voor de gemeenten en steden die erin slaagden om vijf van de zeven uitdagingen van Sport Vlaanderen tot een goed einde te brengen", zegt Mieke Depoortere, diensthoofd Sport. Zwevegem ging de zeven uitdagingen aan en sleepte de Award in de wacht. "Méér nog: in de categorie 'Sporten op het Werk' werden we eerste laureaat van West-Vlaanderen en zijn we dus de beste leerling van de klas. Met grote trots ontvingen we dan ook de trofee en de leuke waardebon van 750 euro waarmee we in 2020 het 'Sporten op het Werk'-project een extra boost kunnen geven."Volgens sportschepen Raf Deprez, die ook op de uitreiking aanwezig was, zal in het voorjaar 2020 de beweegstunt@gemeentepunt uitgebreid worden met de beweegstunt@sportpunt. "Dit zal een sport-bevorderend initiatief zijn waar alle bedrijven van Zwevegem zullen kunnen aan deelnemen. Binnenkort zullen we de campagne rond de 'Zwevegemse dag van de beweging' opstarten. Ik zou nu al durven zeggen aan de bedrijfsleiders en hun werknemers dat ze zich best al klaar houden voor een sportief nieuw jaar."Ook het pas opgerichte G-sportplatform van de gemeente viel bij Sport Vlaanderen in de smaak. "Het G-sportplatform is een overlegorgaan dat zich buigt over de gehandicaptensport in Zwevegem. Dit platform wil enerzijds een leerplatform zijn voor sportclubs die een G-werking willen oprichten en anderzijds een focus/adviesgroep voor mensen met een beperking", aldus Mieke Depoortere.Na een eerste bijeenkomst werden met spontaan engagement van de aanwezige ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking of hun begeleiders of ouders), professionelen en vrijwillige meedenkers, zeven powerteams opgericht die elk een specifiek thema zullen behartigen. "Wie de gehandicaptensport genegen is en ons wil helpen het Zwevegems aanbod uit te breiden en te optimaliseren, neemt best vrijblijvend contact op met de gemeentelijke sportdienst via sport@zwevegem.be of 056 76 58 00." Op vrijdag 6 maart pakt men ook uit met een extra categorie tijdens de sportlaureatenviering. Voortaan wordt ook een G-sporter met een uitzonderlijk verdienstelijke prestatie het voorbije jaar in de bloemetjes gezet. Kandidaturen kunnen ingediend worden bij sportdienst tegen uiterlijk 15 januari.