Via een nieuw reglement zullen leden van erkende Brugse zwemclubs in juli, augustus en september drie keer per week, op vaste tijdstippen, kunnen zwemmen in een gedeelte van de Langerei.
...

Via een nieuw reglement zullen leden van erkende Brugse zwemclubs in juli, augustus en september drie keer per week, op vaste tijdstippen, kunnen zwemmen in een gedeelte van de Langerei.Met de opstelling en goedkeuring van het reglement komt het stadsbestuur tegemoet aan de wensen van veel Bruggelingen. Zowel de jeugdraad, in haar 108-puntenplan, als de sportraad in haar memorandum, schoven het mogelijk maken van zwemmen in de reien naar voren als een actiepunt. Ook veel individuele zwemmers toonden zich enthousiast.Enkel stukje in de LangereiOndanks dat enthousiasme kunnen de reien niet zomaar opengesteld worden voor alle zwemmers. Het gedeelte van de Langerei tussen de Carmersbrug en de Duinenbrug bleek al snel de beste locatie. Het is een strook van 500 meter met voldoende waterdiepte en een waterkwaliteit die beter is dan in de Noordzee. Bovendien wordt er niet op gevaren en zijn er nauwelijks zwanen aanwezig.De politieverordening omtrent het verbod op zwemmen in Brugse waterlopen uit 1985 blijft van kracht. De verordening stelt duidelijk dat het verboden is om te zwemmen in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen op grondgebied Brugge. De Stad richt het zwemmen in als een 'georganiseerde zwemsportmanifestatie'. Zwemmen in de reien wordt op die manier mogelijk, maar dan enkel via een erkende Brugse zwem-, duik- of triatlonclub.De zwemclubs die van de Langerei gebruik willen maken, stellen zich in regel via een voorafgaande Vlarem-melding. Die legt onder meer op dat ze altijd een gekwalificeerde redder toezicht laten houden. De clubs sluiten ook zelf een verzekering af voor hun leden.De leden van de zwemclubs kunnen in juli, augustus en september wekelijks op drie vaste momenten zwemmen in de Langerei. De clubs behouden de vrijheid om tegen een democratisch tarief een lidmaatschap van beperkte duur aan te bieden. Zo zijn personen die enkel in de zomer willen zwemmen niet verplicht om een volledig jaar lid te worden.Zwemmen kan in juli en augustus elke dinsdag en donderdag tussen 18 en 21 uur en elke zaterdag tussen 9 en 12 uur. In september is dat op dinsdag en donderdag tussen 18 en 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.Op termijn voor iedereen?Het reglement wordt op 26 juni ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat ook werk maken van de aankoop en plaatsing van ladders om in en uit het water te gaan, reddingsbanden en drijflijnen. Aan de trap bij de Carmersbrug zal een bord worden geplaatst dat verwijst naar het reglement.Een projectgroep onderzoekt verder de mogelijkheden om, op een veilige en verantwoorde manier, het zwemmen in de Reien open te stellen voor iedereen.