Zwembad de Valkaert in Oostkamp 3 tot 4 maanden dicht

Op zondag 19 mei gaat het zwembad De Valkaart in Oostkamp dicht voor renovatiewerken. Het zijn niet de eerde geplande in grijpende werken, maar een eerder beperkter renovatie, die ervoor moet zorgen dat het zwembad nog een 5-tal jaar verder gebruikt kan worden.

Zondag 19 mei is voorlopig de laatste dag dat het zwembad in Oostkamp open zal zijn. Om de vele zwemmers te bedanken voor het begrip van de sluiting trakteert het gemeentebestuur de laatste dag van 9 tot 12 uur alle aanwezige zwemmers op een gratis koffie, aperitief of koffiekoek. Na de problemen met het zwembad in 2016 werd duidelijk dat er grondigere werken zouden nodig zijn om het zwembad open te houden. Er werd samen met de beheerder van het zwembad, Farys onderzocht wat er zou moeten gebeuren.

Eerst werd geopteerd voor een heel grondige renovatie, die in mei dit jaar zou starten. Na de marktbevraging bleek dat de kosten zo hoog zouden oplopen, dat de voorziene renovatie moeilijk te verantwoorden was en dat er beter van aanpak veranderd werd. Mede op advies van Farys werd beslist enkel de hoogstnoodzakelijke werken uit te voeren om het zwembad nog een 5-tal jaar open te houden. Die tussenperiode zal gebruikt worden om plannen voor de toekomst uit te werken.

Dieter Vanparys (Vlaams Belang) herhaalde zijn vraag naar een nieuw zwembad: ” we zien ,in plaats van een renovatie, liever een samenwerking met een andere gemeente om een volledig nieuw complex te bouwen. Hierdoor kan het huidig complex De Valkaert in de tussentijd in gebruik blijven, zelfs tijdens de opbouw en zo kunnen ook alle medewerkers hun werk behouden. We zien een nieuw complex ook als een trekpleister waarbij de lokale handelaars enkel ten goede komt.”

Parcours met hindernissen

Bij de voorbereidingen voor de renovatiewerken begin april is er een buis afgeknapt. Daardoor liep het water van het zwembad in de kelder van De Valkaart. Dit lek viel enkel te dichten als ook het water uit het zwembad verwijderd werd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de elastische voegen van het zwembad ook te vervangen, nu het bad toch leeg was. Die werken zijn goed uitgevoerd.

Het was de bedoeling om nadien het bad gevuld te laten tijdens de renovatiewerken. De herstellingswerken liepen vlot, maar bij de laatste controle vooraleer het bad terug te openen, werd vastgesteld dat er op de bodem een aantal tegels was losgekomen. Het loskomen van tegels is een mogelijk risico bij het laten leeglopen van een zwembad omdat de permanente druk op de wanden dan wegvalt. Het probleem heeft zich hier pas voorgedaan nadat het zwembad terug was gevuld en opgewarmd. Als tijdelijke oplossing heeft een duiker plexiplaten op de vloer gelijmd om het zwembad tot aan de geplande sluiting veilig te kunnen open houden. Voor een definitieve oplossing van het probleem zal het water echter terug uit het zwembad moeten. De werk aan de tegeltjes in de kuip zal geen vertraging veroorzaken bij de algemene renovatiewerken.

Planning

20 mei wordt gestart met het ledigen van het bad. Daarna volgt de herstelling van de tegeltjes en wordt de betonkuip langs de buitenkant hersteld. Het bad wordt dan zo snel mogelijk opnieuw gevuld, om tegendruk tegen te gaan. In juni volgen dan de aanpassingen aan de technische installatie. Als er zich geen verdere onvoorziene omstandigheden voordoen, zijn de werken afgerond tegen eind september en kan het zwembad vanaf oktober terug in gebruik genomen worden.

Burgemeester Jan de Keyser: “De extra problemen met het zwembad van afgelopen maand waren uiteraard niet leuk. Zeker nu het zwembad na het incident in april opnieuw leeg moet. De financiële kant is een verzekeringskwestie, maar het was ecologisch gezien geen leuke boodschap om te moeten horen dat het water opnieuw verwijderd moet worden. Gezien de specifieke behandeling van het water, zijn er echter weinig realistische mogelijkheden tot hergebruik.”

Als er geen verdere onvoorziene omstandigheden zijn, zouden de werken eind september achter de rug moeten zijn en kan het zwembad terug open vanaf oktober. ” ik wil echter geen exacte datum kleven op het einde van de werken. Het is zeer moeilijk de juiste impact van de werken in te schatten maar we hopen op eind september. ” besluit de burgemeester.

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.