Samen met zuster-overste Marie-Paul Demeyer maken we een korte historische schets en praten we over het kloosterleven van alledag. "De stichting van de Zusters van Onbevlekte Ontvangenis in Heist is een roman op zich.
...