Sinds 2000 is er een officiële jumelage tussen Pittem en het Franse La Meyze. Beurtelings gaat om de twee jaar gaat een delegatie op bezoek bij de zustergemeente en dit jaar is van 10 tot 13 mei een Franse...