Na een verkiezing werd zuster Linda aangesteld tot nieuwe Algemeen Overste van de Zusters van Maria. Zuster Linda zag het levenslicht in 1959 als Linda Meire in Sint-Niklaas. Ze leerde de Zusters van Maria kennen door de gemeenschap in Nieuwpoort. Ze is al 31 jaar bij de Zuste...

Na een verkiezing werd zuster Linda aangesteld tot nieuwe Algemeen Overste van de Zusters van Maria. Zuster Linda zag het levenslicht in 1959 als Linda Meire in Sint-Niklaas. Ze leerde de Zusters van Maria kennen door de gemeenschap in Nieuwpoort. Ze is al 31 jaar bij de Zusters van Maria. Momenteel werkt zuster Linda nog altijd - al 26 jaar - in de Sint-Jozefskliniek in Izegem als verpleegkundige, waaronder 20 jaar op de dienst hart- en longziekten. Op 31 augustus begint ze aan een nieuwe opdracht."De keuze van God houdt altijd een opdracht in, het is geen privilege maar een er-zijn voor de anderen. De bedoeling van God is : een volk, een gemeenschap die zich aan Hem toevertrouwt en door dit vertrouwen de wereld omvormt. Dit krijgt gestalte in onze leefgemeenschappen en de apostolaatswerken die we hebben uitgebouwd en waar we samen aan werken met vele leken-medewerkers ten dienste van de bevolking, vooral voor de zwaksten. In ons land is de zorg en de aandacht voor de verouderde gemeenschappen essentieel. De verdere ondersteuning van de apostolaatswerken vanuit een christelijke visie is ook belangrijk. In Congo zijn de gemeenschappen jonger en zijn de zusters actief in de verschillende apostolaatswerken van onderwijs, verpleging en catechese. De Stichting Vietman is een congregatie in wording met veel zusters in opleiding, die we de nodige steun verlenen." (PADI)