Zuster Hilde Huysentruyt (52) is halftijds verantwoordelijk voor het internaat bij Kinderland. Tijdens de vakanties werkt ze als vrijwilliger bij het speelplein. Ze zetelt ook in de raad van bestuur van de Don Boscoscholen en van het CKG, het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Ze is ook provinciaal econoom voor de Zusters van Don Bosco.
...