Doordat de instabiliteit van de kaaimuur recent en snel toegenomen is, voelt De Vlaamse Waterweg zich genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. "Na overleg met de stad en de nabijgelegen bedrijven nemen we een aantal dringende maatregelen. Intussen bereiden we noodzakelij...

Doordat de instabiliteit van de kaaimuur recent en snel toegenomen is, voelt De Vlaamse Waterweg zich genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. "Na overleg met de stad en de nabijgelegen bedrijven nemen we een aantal dringende maatregelen. Intussen bereiden we noodzakelijke herstellingswerken voor."Om de veiligheid te verzekeren zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer, sluit men we momenteel de zone aan de kaaimuur af. Ook de parkeerplaatsen tussen de Vaartstraat en het begin van het jaagpad richting Roeselare (t.h.v. bedrijf Vandemoortele) zullen een tijd niet toegankelijk zijn. De Zuidkaai blijft open voor het verkeer. De weg is er wel plaatselijk versmald ter hoogte van bedrijf Vanden Avenne om de kaaimuur zo weinig mogelijk te belasten. Zwaarder transport kan daardoor de Zuidkaai niet indraaien vanaf de Vaartstraat en zal omgeleid worden via de Mandelstraat en de Vredestraat.Woordvoerder Karen Buyse: "Deze week is het niet mogelijk om te laden en lossen, maar de bereikbaarheid van de losinstallaties aan de Zuidkaai wordt volgende week terug verzekerd door het voorzien van nieuwe buispalen die in het kanaal worden geplaatst, naast en op korte afstand van de kade. Zo kunnen schepen deze instabiele kaaimuur vermijden en toch aanmeren." De Zuidkaai wordt deels afgesloten voor het verkeer "In overleg met de stad bereiden we momenteel de inrichting van een fietspad op de Zuidkaai voor. De opstart van deze werken was gepland in de zomerperiode. Mogelijks zullen we deze werken moeten uitstellen", luidt het.