Afgelopen donderdag heeft de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de milieuvergunningsaanvraag voor de vier windturbines langs de Leie in Zulte geweigerd. De ontwikkelaar van windmolenprojecten W-Kracht vroeg vorig jaar een milieu- en bouwvergunning aan.
...