Afgelopen donderdag heeft de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de milieuvergunningsaanvraag voor de vier windturbines langs de Leie in Zulte geweigerd. De ontwikkelaar van windmolenprojecten W-Kracht vroeg vorig jaar een milieu- en bouwvergunning aan.
...

Afgelopen donderdag heeft de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de milieuvergunningsaanvraag voor de vier windturbines langs de Leie in Zulte geweigerd. De ontwikkelaar van windmolenprojecten W-Kracht vroeg vorig jaar een milieu- en bouwvergunning aan. Omdat de molens dicht bij Zultse en Oeselgemse woonkernen ingepland zouden worden, rees er protest van buurtbewoners. Actiegroep 'Red De Leievallei' verdedigde de belangen bij de lokale besturen. Ook Zulte en Dentergem zelf waren bezorgd over de gevolgen. "Het hoge aantal bezwaren en de vele negatieve adviezen van schepencolleges, Agentschap Natuur en Bos en de Provinciale milieuvergunningscommissie zijn de voornaamste redenen waarom de deputatie is gevolgd", zegt Raf Barzeele van de provinciale dienst Milieu- en natuurvergunningen. André Paermentier van de actiegroep zal voortaan geruster slapen. "Ik ben hier uiteraard zeer blij om. Na een jaar ben ik moe, maar ik kreeg wel heel veel steun en gehoor bij beide besturen", klinkt het. "Dit is een aanvraag die er nooit had moeten komen als je de richtlijnen inzake natuurbehoud van de provincie er op na leest." Hij pleit voor grote eenheden op geschikte plaatsen, zoals een industriezone, dichter bij de verbruikers en niet in recreatief natuurgebied. Burgemeester Simon Lagrange (CD&V) vindt het een goeie maar ook belangrijke beslissing. "Ik ben tevreden dat er rekening gehouden werd met het standpunt van de bevolking en de gemeentes." Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) treedt dit bij. "Gelukkig werd ingezien dat windturbines niet thuishoren in de Leiemeanders." W-Kracht was niet bereikbaar voor commentaar. Zij hebben nog dertig dagen de tijd om in beroep te gaan bij Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V). Een aantal weken geleden werd de bouwvergunningsaanvraag bij het Vlaams Gewest al ingetrokken. "Dit vanwege de vele negatieve adviezen en bezwaren", aldus burgemeester Lagrange. (evwd)