"Alle leerlingen, hoe verschillend ook, willen wij als school kansen bieden om te groeien en zich goed te voelen", aldus logistiek directeur Koen Cornette.
...

"Alle leerlingen, hoe verschillend ook, willen wij als school kansen bieden om te groeien en zich goed te voelen", aldus logistiek directeur Koen Cornette."Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig, denken we maar aan persoonlijke problemen, een moeilijke periode, problemen thuis, een leer- of ontwikkelingsstoornis, studieproblemen... Het Team Zorg bij ons op school probeert op deze specifieke zorgvragen een antwoord te geven.""Er wordt telkens gekeken wat de leerlingen en de leerkrachten nodig hebben en er wordt een antwoord geboden op de individuele vragen. Dit antwoord wordt gegeven door onze personeelsleden die in het Team Zorg werken en door ondersteunende diensten van buiten de school, zoals bijvoorbeeld het CLB.""De laatste maanden zijn de werkmannen van onze school druk bezig geweest om speciaal voor ons Team Zorg enkele lokalen een nieuwe bestemming te geven. Enkele oude archieflokalen werden omgebouwd tot een flexibele ruimte waar overlegmomenten, gesprekken en effectieve werksessies gehouden kunnen worden. De nieuwe lokalen kregen elk een huisnummer en de gang kreeg zowaar een straatnaam: de Zorgstraat. Een authentiek straatnaambord in de school maakt het makkelijker voor de leerlingen om de weg naar de Zorgstraat te vinden." "Speciaal voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders wordt er op donderdag 13 februari om 19 uur een infoavond georganiseerd. Er is een tweede infoavond op vrijdag 24 april en de jaarlijkse opendeurdag op zondag 26 april. Tijdens deze momenten zullen we de nieuwe Zorgstraat volop in de kijker kunnen zetten", geeft Koen Cornette nog mee. (JDK)