Het was OCMW-voorzitter Herman Himpens die samen met de gedeputeerde Myriam Vanlerberghe het project kwam voorstellen in de zorgsite Ter Luchte. "We willen met dit project De Leuning de mantlzorgers maximaal onderst...

Het was OCMW-voorzitter Herman Himpens die samen met de gedeputeerde Myriam Vanlerberghe het project kwam voorstellen in de zorgsite Ter Luchte. "We willen met dit project De Leuning de mantlzorgers maximaal ondersteunen", legde Herman Himpens uit. "Als we de cijfers bekijken, verstrekken we nu een toelage aan 110 gezinnen met inwonende mantelzorg en aan meer dan 400 mensen wordt er een vergoeding zorgverzekering uitbetaald. Dat zijn veel personen, maar ook veel mensen die deze mensen thuis verzorgen, mantelzorgers. Dit zijn de personen die de zorgvragers ondersteunen in hun dagelijks leven. Met De Leuning willen wij deze zorg aanvullen met een vijftal diensten, want we weten dat de mantelzorgers niet 24 op 24 uur 7 dagen op 7 kunnen instaan voor de verzorging."De vijf pijlers waarmee De Leuning uitpakt zijn dringende en occasionele dagopvang, ondersteuning van de mantelzorgers, het openstellen als ontmoetingsplaats van het dienstencentrum in Ter Luchte en het vervoer van minder mobiele personen.(GS)>> Meer info: Nora Dewitte 050 27 75 30, deleuning@oostkamp.be