"Er werd een Facebookpagina 'Solidariteit in Coronatijd' aangemaakt en met bijna 1.000 leden is dit een uiterst belangrijk communicatie- en verbindingsmiddel", zegt Vandepitte. "We stellen met trots en een warm gevoel vast hoe solidair onze inwoners zijn en hoe iedereen zijn steentje bijdraagt om het leven in deze moeilijke periode zo draaglijk mogelijk te maken. Daarnaast werden alle inwoners via een infobrief persoonlijk aangeschreven. We steunen de lokale economie door online de lijst te publiceren op de gemeentelijke website van de handelaars die thuis leveren. Deze lijst wordt telkens weer geüpdatet."

Financieel

Ook op financieel vlak heeft de crisis impact. "Ongetwijfeld zullen de gemeentefinanciën negatief beïnvloed worden", stelt schepen van Financiën Koen Meersseman. "Vorige vrijdag beslisten we om de lokale economie en onze bevolking een duwtje in de rug te geven door de verdeling van 'Zonnebonnen'. We zijn volop bezig om de modaliteiten en het bedrag per bon uit te werken. Die 'Zonnebon' is het ideaal middel om onze inwoners te motiveren om lokaal te kopen. We engageren ons om bij afloop van de crisis en ten vroegste in september een 'Zonnebon' per huisgezin te voorzien."

Iedere ondernemer krijgt intussen de tijd om zich te registreren op de lijst. "Ik doe dan ook een warme oproep naar alle handelaars en bedrijven om zich te registreren bij de dienst lokale economie of om zich aan te melden om 'Zonnebons4 te ontvangen", aldus de schepen. Eerder al stelden de oppositiepartijen N-VA en InSamenSpraak voor elke inwoner boven de 18 jaar een Zonnebon te geven van 20 à 30 euro en eventuele opschorting van gemeentebelasting van zes maanden. (NVZ)

"Er werd een Facebookpagina 'Solidariteit in Coronatijd' aangemaakt en met bijna 1.000 leden is dit een uiterst belangrijk communicatie- en verbindingsmiddel", zegt Vandepitte. "We stellen met trots en een warm gevoel vast hoe solidair onze inwoners zijn en hoe iedereen zijn steentje bijdraagt om het leven in deze moeilijke periode zo draaglijk mogelijk te maken. Daarnaast werden alle inwoners via een infobrief persoonlijk aangeschreven. We steunen de lokale economie door online de lijst te publiceren op de gemeentelijke website van de handelaars die thuis leveren. Deze lijst wordt telkens weer geüpdatet."Ook op financieel vlak heeft de crisis impact. "Ongetwijfeld zullen de gemeentefinanciën negatief beïnvloed worden", stelt schepen van Financiën Koen Meersseman. "Vorige vrijdag beslisten we om de lokale economie en onze bevolking een duwtje in de rug te geven door de verdeling van 'Zonnebonnen'. We zijn volop bezig om de modaliteiten en het bedrag per bon uit te werken. Die 'Zonnebon' is het ideaal middel om onze inwoners te motiveren om lokaal te kopen. We engageren ons om bij afloop van de crisis en ten vroegste in september een 'Zonnebon' per huisgezin te voorzien." Iedere ondernemer krijgt intussen de tijd om zich te registreren op de lijst. "Ik doe dan ook een warme oproep naar alle handelaars en bedrijven om zich te registreren bij de dienst lokale economie of om zich aan te melden om 'Zonnebons4 te ontvangen", aldus de schepen. Eerder al stelden de oppositiepartijen N-VA en InSamenSpraak voor elke inwoner boven de 18 jaar een Zonnebon te geven van 20 à 30 euro en eventuele opschorting van gemeentebelasting van zes maanden. (NVZ)