"De vluchtelingenstroom laat niemand onberoerd", stellen OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren en burgemeester Dirk Sioen. "We kregen als OCMW een oproep van staatssecretaris Theo Francken om een gezin op te vangen. Het zijn er uiteindelijk twee geworden", zegt voorzitter Maria Vand...

"De vluchtelingenstroom laat niemand onberoerd", stellen OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren en burgemeester Dirk Sioen. "We kregen als OCMW een oproep van staatssecretaris Theo Francken om een gezin op te vangen. Het zijn er uiteindelijk twee geworden", zegt voorzitter Maria Vander Meiren. "Maandag komt het eerste gezin al aan, het tweede volgt later. Als OCMW beschikken we over drie woningen in het Boudewijnpark, waarvan één in eigendom en de twee andere in huur. We willen echter twee woningen behouden voor de eigen inwoners in geval van nood", gaat ze verder. Maandag neemt het vluchtelingengezin zijn intrek in de derde woning. Er was ook nood aan opvang van grote gezinnen. Daarom stelt de gemeente de vroegere directeurswoning van de gemeenteschool in de Berten Pilstraat voor twee jaar ter beschikking van het OCMW. Mits enkele kleine aanpassingen, het plaatsen van een nieuwe bulex en een nieuwe schakelkast, is de woning ook bewoonbaar. Zonnebeke heeft geen vreemdelingenproblematiek. Slechts 1,3% van de bevolking is van vreemde herkomst. Daarvan is zelfs nog 1/3 uit onze buurlanden afkomstig. De opvang gebeurt in afwachting van de uitspraak tot regularisatie. "We willen aantonen dat Zonnebeke, honderd jaar na WOI toen onze bevolking ook op de vlucht was, aandacht heeft voor mensen in moeilijkheden. Het OCMW ontvangt ?40 per dag voor een volwassene en ?20 per dag voor een kind". (NVZ)