Ook de komende zomervakantie kunnen Bruggelingen terecht op de Vismarkt om samen met collega's, kennissen en vrienden te genieten van democratisch geprijsde hapjes en drankjes die worden voorzien door de plaatselijke handelaars en horeca-uitbaters. Het initiatief, dat gedurende een kleine drie maanden tussen juni en september wekelijks op vrijdag plaatsvond, kende de voorbije jaren heel wat succes. Week na week kwam er heel wat volk afgezakt naar het stemmige pleintje in de schaduw van het stadhuis. Het evenement zal dus opnieuw georganiseerd worden maar dan wel in een 'ingekorte' versie.
...

Ook de komende zomervakantie kunnen Bruggelingen terecht op de Vismarkt om samen met collega's, kennissen en vrienden te genieten van democratisch geprijsde hapjes en drankjes die worden voorzien door de plaatselijke handelaars en horeca-uitbaters. Het initiatief, dat gedurende een kleine drie maanden tussen juni en september wekelijks op vrijdag plaatsvond, kende de voorbije jaren heel wat succes. Week na week kwam er heel wat volk afgezakt naar het stemmige pleintje in de schaduw van het stadhuis. Het evenement zal dus opnieuw georganiseerd worden maar dan wel in een 'ingekorte' versie. "We werden inderdaad geconfronteerd met klachten door vermeende overlast vanwege een dame die op het plein woont en die dan ook enkele andere bewoners, waarvan sommigen vele straten verder wonen, zo ver heeft gekregen om haar daarin te steunen", vertelt Erik Ameloot, organisator van Zomeren op de Vismarkt en uitbater van vishandel/restaurant Den Gouden Karpel. "Die klachten zouden dan vooral gaan over geluidshinder. Nochtans is dit een behoorlijk rustig evenement dat wij tijdig afsluiten. De voorwaarden in de vergunning waren en zijn dat we starten om 16 uur en dat er tot 21 uur muziek mag klinken; waarbij we ons trouwens ook houden aan de opgelegde geluidsnormen. We maken gebruik van een decibelmeter. En om 22 uur wordt de drankverkoop afgesloten. Om 23 uur moet het plein ontruimd zijn. Die voorwaarden hebben we altijd gerespecteerd; ook al is het niet evident om een publiek dat nog wat in een gezellig sfeer wil blijven kuieren, weg te krijgen. En toch moeten we het evenement nu inkorten, van ongeveer drie maanden naar een kleine twee maanden. Daar zijn we natuurlijk niet zo gelukkig mee. Het was nota bene het stadsbestuur zelf dat ons enkele jaren geleden vroeg om meer beleving en ambiance op en rond dit mooie pleintje te voorzien. En als er dan enkele klachten komen, gaat het bestuur daar direct in mee..." "Ik hoop dat we toch deze twee maanden kunnen behouden in de toekomst", gaat Ameloot verder. "Helemaal zeker is dit immers niet, want ik verneem dat de klagers nog niet tevreden zijn en het liefst zien dat het evenement helemaal wordt afgeschaft. Hopelijk houdt het stadsbestuur toch de kerk in het midden en houdt ze ook rekening met de vele Bruggelingen die hier een mooie tijd beleven en met het belang van de plaatselijke handelaars. Maar laat ons positief blijven: de komende zomer zullen wij zeker weer ons beste beentje voorzetten." Daar waar het evenement in de voorbije legislatuur nog mee werd aangestuurd en ondersteund door Stad Brugge, en dan in het bijzonder door de dienst Lokale Economie onder bevoegdheid van toenmalig schepen Hilde Decleer (CD&V), heeft Brugge de organisatie nu volledig in handen gegeven van de plaatselijke handelaars, onder aanvoering van vishandelaar en restaurateur Erik Ameloot. "Het nieuwe stadsbestuur oordeelde dat het evenement nu sterk genoeg staat en dat we het zelf moeten kunnen dragen. Ik ben alvast wel nog Hilde Decleer en haar diensten dankbaar dat ze ervoor zorgde dat er een versterking van de elektriciteit kwam op het plein zodat we nu toch op een meer comfortabele en eigentijdse manier kunnen werken", zegt Ameloot. "We houden vast aan het beproefde recept: lokale handelaars die hapjes en drankjes aanbieden aan democratische prijzen. We voorzien achtergrondmuziek én er wordt wekelijks een muzikale act gebracht." Behalve Den Gouden Karpel, die de populaire garnaalkroketten en oesters ook wekelijks voorziet in een wisselend vishapje, doen ook nog de volgende uitbaters mee: Pergola Kaffee, Wijnbar Est, Brugse Gin Club, Kaashuys Den Hof en café De Hollandse Vismijn, die instaat voor de grote bar.