Het was Kenneth Dierynck die de zoektocht mee op poten hielp zetten. "Niemand kan zomaar hulpeloos zitten toekijken terwijl vrienden en familie naar Miranda op zoek zijn. Als mens moeten we ons ook engageren en kunnen we niet zomaar aan de zijlijn staan kijken. Ik lanceerde, samen met mijn vrouw, een oproep en binnen de kortste keren stroomden berichten binnen."
...

Het was Kenneth Dierynck die de zoektocht mee op poten hielp zetten. "Niemand kan zomaar hulpeloos zitten toekijken terwijl vrienden en familie naar Miranda op zoek zijn. Als mens moeten we ons ook engageren en kunnen we niet zomaar aan de zijlijn staan kijken. Ik lanceerde, samen met mijn vrouw, een oproep en binnen de kortste keren stroomden berichten binnen."Ook Jurgen Defever, de zoon van Miranda, kwam deelnemen aan de zoektocht. Duidelijk vermoeid en geëmotioneerd toonde hij zijn dankbaarheid voor alle deelnemers. "De afgelopen dagen waren voor ons erg slopend en veel hebben we niet geslapen", vertelt Jurgen. "Toen we zagen dat de oproep voor een gecoördineerde zoektocht werd gelanceerd, konden we niet anders dan hier aanwezig te zijn. Het doet deugd te zien dat zoveel mensen willen meehelpen aan de zoektocht, dit zorgt voor een hernieuwde drive."Lauwe werd onderverdeeld in 5 zones, waar verschillende teams gestructureerd te werk gingen. Een meer dan welgekomen steun kwam vanuit Dogs en Search, een organisatie die opsporingshonden opleidt. Voorzitster Stefanie Meeuws twijfelde geen seconde toen ze hoorde over de zoektocht. "Onze honden worden opgeleid om mensen terug te vinden in de meest bizarre omstandigheden. Het spreekt voor zich dat we ons hiervoor graag engageren."Jurgen drukte meteen ook nog op het hart dat er op dit ogenblik heel wat informatie over het internet wordt verspreid, informatie die niet altijd schijnt te kloppen. "De enige zekerheid die we nu hebben is dat ik mama zelf thuis heb afgezet," vult hij nog aan. "Voor de rest is er heel wat giswerk. We onderzoeken nog een piste waar iemand onze mama heeft gezien maandagavond, met een zak en een tupperware doos, richting Lauwe Plaats maar ook dit is verre van zeker."Rond het middaguur werd de zoektocht beëindigd, helaas zonder resultaat.