"Het worden de meest ingrijpende werken in Kuurne van de afgelopen zestig jaar", opent burgemeester Francis Benoit trots. "Niet enkel boven- maar ook ondergronds staan heel wat vernieuwingen gepland. Gezien Kuurne een doorgangsgemeente is willen we zowel voor onze eigen bewoners als onze bezoekers iets te bieden hebben. Vooraleer we van start gingen met de studie hoe deze centrumvernieuwing er zou gaan uitzien werd eerst gepeild wat onze bewoners zelf wilden. Aan de hand van deze bevindingen zijn we dan verder aan de slag gegaan samen met het ontwerpbureau Cnockaert Urban Engineering uit Wervik om onze plannen een gezicht te geven." De facelift die van start gaat in de maand mei van volgend jaar moet er alvast voor gaan zorgen dat er in de cen...

"Het worden de meest ingrijpende werken in Kuurne van de afgelopen zestig jaar", opent burgemeester Francis Benoit trots. "Niet enkel boven- maar ook ondergronds staan heel wat vernieuwingen gepland. Gezien Kuurne een doorgangsgemeente is willen we zowel voor onze eigen bewoners als onze bezoekers iets te bieden hebben. Vooraleer we van start gingen met de studie hoe deze centrumvernieuwing er zou gaan uitzien werd eerst gepeild wat onze bewoners zelf wilden. Aan de hand van deze bevindingen zijn we dan verder aan de slag gegaan samen met het ontwerpbureau Cnockaert Urban Engineering uit Wervik om onze plannen een gezicht te geven." De facelift die van start gaat in de maand mei van volgend jaar moet er alvast voor gaan zorgen dat er in de centrumstraten bredere voetpaden, meer groen en een volledig nieuw rioleringsnetwerk komt.Daarnaast krijgen ook het marktplein en parking tramstatie een bijzondere metamorfose en worden omgevormd tot twee groene zones met ruimte voor ontmoeting en extra terrasruimte voor de handelaars en horeca. "In het verleden werd gezegd dat de voetpaden in de centrumstraten op sommige plaatsen te smal waren", vertelt schepen van lokale economie Johan Bossuyt, "Met deze opmerking in het achterhoofd gingen we aan de slag om ervoor te zorgen dat na de centrumvernieuwing deze verzuchting van zowel onze eigen inwoners als bezoekers tot het verleden behoort. We willen een aantrekkelijk handelscentrum realiseren waar beleving en ontmoeting centraal staan. Maar ook bereikbaarheid krijgt daarbij de nodige aandacht. Slimmer parkeren, kortparkeren aan de winkels en langparkeren op de centrumparking worden daarbij de norm, maar blijft ook na de centrumvernieuwing gratis in Kuurne."Om zowel bezoekers als de eigen inwoners van Kuurne vlot te laten parkeren in de ezelsgemeente voorziet de gemeente Kuurne tevens ook in dynamische parkeerborden die zo de automobilisten wegwijs moeten gaan maken waar nog vrije parkeerplaatsen zijn. "Elke weggebruiker krijgt na de werkzaamheden zijn plaatsje in de centrumstraten", vult schepen van mobiliteit en openbare werken Francis Watteeuw aan. "Voor de voetgangers voorzien we ruimere trottoirs en alle centrumstraten die worden aangepakt zullen na de werkzaamheden omgevormd zijn tot fietsstraat. Daarnaast voorzien we ook voor de automobilisten in de nodige parking zowel in de winkelstraten als daarbuiten. Maar ook ondergronds staat er heel wat te gebeuren. Zo wordt het volledige verouderde rioleringsnetwerk vervangen door een gescheiden afvalwatercircuit en wordt ook het warmtenet van IMOG verder uitgebreid."De werkzaamheden worden aangepakt in twee fases. Als eerste komen het marktplein, de Kerkstraat, de Generaal Eisenhowerstraat en de Tramstatie aan de beurt. In een tweede fase volgt dan de Koning Albertstraat. "Momenteel is Kuurne meer dan vijftig procent verhard", vertelt schepen van openbare ruimte en vergroening Ann Messelier. "Dit heeft als gevolg dat bij hittegolven Kuurne sterk opwarmt. Om dit tegen te gaan willen we het centrum van Kuurne gaan vergroenen met groene doorsteken en twee groene oases die Kuurne opnieuw naar de Leie moeten gaan brengen, zodat het aangenaam verplaatsen is in onze centrumstraten. "Aan het ganse project hangt een prijzenkaartje van twintig miljoen euro. De gemeente Kuurne draagt daarvan zelf zeven miljoen euro. Daarnaast dragen ook Aquafin (2 miljoen euro), Fluvius (6 miljoen euro), de watergroep (4 miljoen euro) en het bouwproject Vlastuin door Eigen Gift, Eigen hulp (5,5 miljoen Euro) hun steentje bij. Wie reeds virtueel een kijkje wil gaan nemen naar het Kuurne van de toekomst kan dit doen via www.kuurne.be/centrumvernieuwing waar kinderburgemeester Jade Tytgat de bezoekers meeneemt op een virtuele wandeling.(BRU)