De International Osteoporosis Foundation schrijft richtlijnen uit voor fractuurpreventie bij osteoporose. Dat is een botziekte die vooral ouderen treft. "Door botontkalking worden de botten fragieler. Een breuk van een bot of een wervel kan een indicatie zijn van osteo...

De International Osteoporosis Foundation schrijft richtlijnen uit voor fractuurpreventie bij osteoporose. Dat is een botziekte die vooral ouderen treft. "Door botontkalking worden de botten fragieler. Een breuk van een bot of een wervel kan een indicatie zijn van osteoporose", legt fractuurpreventieverpleegkundige Greet Verrue uit.Drie jaar geleden werd een multidisciplinaire werkgroep opgericht met artsen uit de dienstn orthopedie, geriatrie, fysische geneeskunde en revalidatie. Daaruit ontstond de fractuurpreventiekliniek. Die stuurgroep werd nog uitgebreid met huisartsen.Patiënten tussen 50 en 90 jaar die in het ziekenhuis verblijven krijgen van de fractuurpreventiedeskundige meer informatie over osteoporose. Ze krijgen daarenboven ook tips rond een gezonde levensstijl en valpreventie. Er wordt een inschatting van het risico op osteoporose gemaakt. De patiënten met een verhoogd risico worden naar een arts fysische geneeskunde en revalidatie of naar een geriater doorgestuurd. Vaak wordt ook een botdichtheidsmeting en eventueel een behandelplan opgesteld. De levensstijladviezen die gegeven worden moeten het risico op nieuwe fracturen beperken.Twee jaar geleden kreeg AZ Groeninge al het bronzen label 'Capture the Fracture' maar door de optimalisering en uitbreiding van de werking werd nu het zilveren label toegekend.(EDB)