Sinds de laatste week van augustus 1979 is de ziekenhuisomroep Zenith op antenne. De omroep werd toen opgestart na een bezoek van Johan De Caluwé aan de ziekenomroep Radio Horizon in Roeselare. Toen kreeg Johan het radiovirus te pakken en kon hij Wouter Van Hecke overtuigen om samen plannen te maken. Via wijlen Filip Vansteenkiste kon een afspraak geregeld worden met de directie van het ziekenhuis en die stonden meteen achter het project.
...