Zeven nieuwe woonblokken aan het kasteeldomein Blauwhuis in Izegem

Redactie KW

Op de site van het voormalige serrebedrijf Scheldeman verrijzen tegen 2025 zeven woonblokken met vier tot veertien verdiepingen. Toch wordt amper veertien procent van het terrein bebouwd. Alle andere ruimte wordt ingevuld met groen, wat toch wel opmerkelijk is in de groenarme industriestad die Izegem is.

In 2015 werden de serres van het bedrijf Scheldeman, te bereiken via een uiteinde van de Dirk Martenslaan naast de brandweerkazerne, gesloopt. In datzelfde jaar kwam ook kasteel Blauwhuis te koop te staan. De stad greep zijn kans en sloot een akkoord met het Agentschap Natuur en Bos om het kasteelpark openbaar te maken, maar moest meteen ook een partner vinden om een nieuwe invulling aan het kasteel zelf te geven. Die werd gevonden met bouwbedrijf Romel, dat er kantoorfuncties en een restaurant plant. In de Orangerie komt nog een aparte bistro.

“Er waren ook andere gegadigden, maar die wilden het kasteelpark vol bouwen. Wij waren hier geen voorstander van want er was nood aan extra groen in de stad”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). “Met Romel hebben we een goede overeenkomst voor de herbestemming van het kasteel en er bood zich meteen ook een opportuniteit aan met het vrijkomen van de site Scheldeman ernaast. In samenspraak met hen hebben we ons ruimtelijk uitvoeringsplan zo aangepast opdat er een nieuw, groen en ecologisch stadsdeel kan ontstaan dat de schakel vormt tussen het centrum en het kasteelpark.”

Blauwpoorte

Het project heet Blauwpoorte, wat meteen de intentie blootlegt om met het nieuwe stadsdeel een ‘poort’ naar het kasteelpark te creëren. “We plannen er zeven woonblokken, goed voor 160 tot 180 wooneenheden”, vertelt bouwheer Jan Romel. “We doen dat in een ontwerp van architectenbureau Govaert & Vanhoutte waarbij we ecologie hoog in het vaandel dragen. We hebben nu een bouwaanvraag ingediend voor de eerste fase, bestaande uit de bouw van de eerste twee woonblokken. De appartementen zullen daktuinen krijgen en we werken met een nieuw soort waterbuffering om alles in de beste omstandigheden te kunnen realiseren. De wooneenheden zelf zijn voorzien van geothermische verwarming en alle akoestische comfort”, zegt Jan Romel.

“We werken verder samen met landschapsarchitect Denis Dujardin voor een mooie inkleding van het terrein met waardevol groen. Een bewuste keuze, want 80 procent van die site zal uiteindelijk zo’n invulling krijgen.”

In de hoogte bouwen

“Er is daarbij gestreefd naar een mix van voldoende woondichtheid en voldoende publiek toegankelijk groen”, zegt Joachim D’Eigens van de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening. “Zeven woonblokken lijkt veel, maar als stad hebben wij een reeks voorwaarden gesteld die er de leefbaarheid en het ecologisch aspect moeten garanderen. Zo mag er in de hoogte gebouwd worden, maar in het zuiden – het dichtst bij het kasteel – mag dat maar met vier bouwlagen. Op die manier laten we het kasteel in zijn waarde.”

Hoe dichter naar het noorden, hoe hoger de bouwhoogte mag. “Zo stijgt de bouwhoogte er gradueel van vier tot negen lagen en het dichtst bij de spoorweg komt er uiteindelijk één gebouw met veertien verdiepingen. Op die manier is het terrein tijdens de eerste bouwfase maar tien procent bebouwd en op het eind van alle fases zal dat maar veertien procent zijn. De rest vullen we in met kwalitatief groen. Zo komt er tussen de Kasteelstraat en het eerste woonblok een bos met voldoende diverse bomen en struiken”, zegt Joachim D’Eigens.

Ondergronds parkeren

Het terrein moet ook ‘doorwaadbaar’ zijn, wat betekent dat er doorsteken moeten komen voor wandelaars en fietsers die van het centrum naar het kasteelpark willen. “Om dat te garanderen, staan de woonblokken dwars op het terrein zodat de visuele doorstroming van het groen optimaal verloopt”, zegt Jan Romel. “Alle wagens verdwijnen er in twee ondergrondse parkeerkelders zodat er bovengronds geen onnodig verkeer is. Inwoners bereiken de site via het uiteinde van de Dirk Martenslaan, waar we een brugje over de gracht voorzien. Er komen nog twee andere doorsteken, waaronder één via de parking aan de achterkant van de brandweerkazerne. Daar voorzien we een inzinkbare paal zodat verkeer dat er niet moet zijn er niet door kan.”

Op de grens van de site Blauwpoorte en het kasteelpark komt er ook een nieuw fietspad. Aan de andere kant van het terrein komen er verschillende fietsenstallingen.

Eerste fase eind 2019

De eerste fase van Blauwpoorte zou dit najaar van start moeten gaan met de bouw van de brugjes naar het terrein en de aanleg van de eerste parkeerkelder. In 2020 kan dan de ruwbouwfase voor de eerste twee woonblokken starten”, zegt Jan Romel. “In de tweede helft van 2020 start de bouw van woonblokken 3, 4 en 5 en fase 3 met blokken 6 en 7 vanaf 2022. In 2025 moet alles er staan.”

Buurtbewoners konden op een infovergadering kennismaken met de plannen voor Blauwpoorte. De meeste aanwezigen waren aangenaam verrast door het ontwerp. Er waren wel enkele vragen omtrent de vrees voor sluipverkeer en of de parking aan de brandweerkazerne zou blijven, maar de stad garandeert dat die laatste zeker zal blijven en gratis blijft.

Er loopt nog tot en met 10 augustus 2019 een openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag van de eerste twee fases. De plannen liggen in die periode ter inzage op het stadhuis.

(Valentijn Dumoulein)

Zeven nieuwe woonblokken aan het kasteeldomein Blauwhuis in Izegem
© conceptbeeld Govaert & Vanhoutte Architecten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten