In maart liet het nieuw gemeentebestuur de geplande bouw van het casino stopzetten, na gebreken bij de uitvoering en de gunning van het project. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker was in de voorbije legislatuur al kritisch tegenover de gunningsprocedure, die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willem...