In maart liet het nieuw gemeentebestuur de geplande bouw van het casino stopzetten, na gebreken bij de uitvoering en de gunning van het project. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker was in de voorbije legislatuur al kritisch tegenover de gunningsprocedure, die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willem...

In maart liet het nieuw gemeentebestuur de geplande bouw van het casino stopzetten, na gebreken bij de uitvoering en de gunning van het project. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker was in de voorbije legislatuur al kritisch tegenover de gunningsprocedure, die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willemen.In juni werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven waarbij projectontwikkelaars een dossier konden indienen voor de bouw van het complex. Die termijn liep dinsdag af. In totaal hebben zeven kandidaten hierop gereageerd. Voor de concessie van de speelzaal hebben vier kandidaten een dossier ingediend. Namen worden voorlopig nog niet bekend gemaakt. Het gemeentebestuur zal eerst de ingediende projecten nazien en evalueren.Intussen loopt tussen de gemeente en de Groep Willemen een gerechtelijke procedure. Middelkerke had de projectontwikkelaar in gebreke gesteld en die eist nu 8,2 miljoen euro schadevergoeding, onder meer voor winstderving en reputatieschade. De gemeente weerlegt de eisen en stelt dat de ontwikkelaar zijn verplichtingen niet nakwam. "Uiteraard zullen we dit niet betalen", liet Jean-Marie Dedecker destijds al weten. "De opzegvergoeding is wettelijk geregeld in de oorspronkelijke overeenkomst. We hebben met de groep onderhandeld, maar die onderhandelingen zijn afgesprongen toen ze tien keer meer eisten dan wat contractueel voorzien is. Willemen is nu naar de rechtbank gestapt en vraagt 8.135.807 euro voor geleden verlies, gederfde winst en 100.000 euro voor zogenaamde reputatieschade. Te gek voor woorden."(DVL)