Zeven Brugse kerken wachtenop een nieuwe bestemming

“Er zijn plannen om de Heilig Magdalenakerk om te vormen tot toeristisch congrescentrum”, aldus schepen Mercedes Van Volcem. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) werkt aan een update van het kerkenplan. “Ik zie in de nabije toekomst zeven Brugse kerken een nieuwe bestemming krijgen.”

Conform aan het lokaal beleidsprogramma stelt Mercedes Van Volcem voor het hele Brugs grondgebied een kerkenplan op: “Voor alle religieuze gebouwen die onttrokken worden aan de eredienst zoeken we samen met de eigenaars naar een zinvolle bestemming.”

“Het zijn meestal mooie gebouwen. Ik sta open voor alles, maar de kerkfabrieken en het bisdom moeten er ook rijp voor zijn. Ik wil niet met de voeten vooruit treden, ik heb respect voor de gelovigen en de kerkfabrieken.”

Bib in de kerk

“De kerken kunnen mooie functies vervullen: opvang tijdens de crisis, cultuur, repetitielokaal voor koren, yoga of andere hobby’s. Zelf droom ik van een bib in een kerk. Dat is spiritueler dan de bestaande bibliotheek te herbouwen. Ook een restaurant, koffie- of soepbar kan leuk zijn. Als schepen van Financiën heb ik wel belang bij minder kerken, want de stad moet zijn tekorten bijleggen. Gecentraliseerde erediensten en het herbestemmen van kerken zijn een dubbele winst voor de stad.”

“Brugge heeft hiervoor een overheidsopdracht uitgeschreven: een externe firma met expertise zal participeren in het herbestemmen van sites waar de kerkfabrieken eensgezind zijn over de ontwijding door het bisdom. De bisschop wil begrijpelijkerwijze pas ontwijden als er een waardige nabestemming is gevonden.”

Sint-Walburga

“Het is bijvoorbeeld jammer dat het project van de Sint-Walburgakerk in de koelkast beland is”, vervolgt Mercedes Van Volcem. “Er is nog niet tot ontwijding overgegaan, terwijl er eensgezindheid was over een studie om er een open kerk met een columbarium in de tuin van te maken. Ze zou ook een mooie museumfunctie kunnen hebben zoals de OLV kerk.”

“Er zijn plannen om de Heilig Magdalenakerk om te vormen tot toeristisch congrescentrum. Ze is nu vooral een ontmoetings- en bezinningsruimte van de vzw Yot. De kerk heeft zich kandidaat gesteld voor erkenning als Flanders Heritage Venue. Maar de omvorming zal veel geld kosten. Het sanitair gedeelte zal wel uitgevoerd worden, extra publieke toiletten naast het Astridpark zijn een meerwaarde voor de gebruikers van het park.”

“In Sint-Pieters is langzamerhand het besef gegroeid dat de hoofdkerk voldoende is voor de eredienst, zodat er naar en herbestemming van de hulpkerk Sint-Paulus zal moeten gezocht worden. We gaan een gesprek aan met het bisdom voor de ontwijding en gebruik voor toneel en tentoonstellingen, maar ook als ontmoetingsruimte. De deken zelf schreef ook naar het bisdom dat de hulpkerk niet meer noodzakelijk is voor de eredienst. ”

Vijf kerken

In Sint-Michiels en Sint-Andries heeft de pastorale eenheid Emmaüs het plan opgevat om vijf kerken op te heffen en in plaats daarvan één volledig nieuwe kerk te bouwen, die ook als site van ontmoeting en bezinning zal fungeren. De bouw ervan wordt deels gefinancierd met de verkoop van de oude kerkgebouwen. De kerken van Sint-Michiels en Sint-Baafs staan inmiddels te koop.”

“Sint-Baafs zou een woonbestemming kunnen krijgen, naar het voorbeeld van Sluis. De kerk in Sint-Michiels is moeilijker te herbestemmen. Zelf zou ik ze afbreken en er een parkje en een veiliger kruispunt van maken. Sint-Willibrord wordt verkocht aan het Sint-Lodewijkscollege, dat kampt met acuut plaatsgebrek. De stad is geïnteresseerd om Sint-Godelieve te kopen en ter beschikking te stellen van de naburige scholen. Sint-Andries is beschermd als monument en wordt na de ontwijding stadspatrimonium. De Stad zal zelf moeten zoeken naar een nieuwe functie.”

“In Assebroek wil de pastorale eenheid van O.L.V. Ten Hemel Opgenomen een hoofdkerk maken, met alle secretariaten. Maar de uitvoering van die plannen verloopt niet zo vlot. In elk geval kunnen niet alle Assebroekse kerken behouden blijven. Er is al de concrete vraag om Sint-Kristoffel te laten ontwijden. De kerk is geen stadseigendom, de buurt zal wel ideeën hebben voor een nieuwe bestemming?”

Het Instituut Mariawende-Blyhove heeft in Sint-Kruis de ontwijde kerk Sint-Franciscus in gebruik genomen. In Zeebrugge wil de kerkfabriek de Stella Maris kapel verlaten. Het is niet ons gebouw, maar er zouden al geïnteresseerden zijn.”

Vluchtelingen

Mercedes Van Volcem wijst erop dat de kloosters 25 procent van de oppervlakte van de Brugse binnenstad innemen en amper nog zeventig mensen huisvesten: “Ze kunnen en willen een warme rol vervullen, we zijn hierover in gesprek. De kloosters kunnen ook dienen als opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het bisdom staat hiervoor open.”

“Men voorspelt 150.000 vluchtelingen voor Vlaanderen, dat betekent 1.800 voor Brugge. Dat zal veel daadkracht en een masterplan vergen. Maar ook Mintus kan via hun huizen Sint-Anna en Ter Potterie helpen. Dienstencentrum Van Volden staat leeg en Huize Minnewater zal deels vrij zijn vanaf 2023 … We vragen ook aan de kloosters of ze hun tuinen willen openstellen voor de buurt en zouden er graag ook groene stoeltjes plaatsen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.