Zevekote heeft masterplan klaar: Vier kritieke punten in deelgemeente worden aangepakt

Schepen Wim Aernoudt heeft de herinrichting van de dorpskern van de deelgemeente onder zijn bevoegdheid. (foto PM) © Peter MAENHOUDT
Redactie KW

“De stad heeft in samenwerking met een aantal externe organisaties een inhoudelijk sterke toekomstvisie uitgewerkt voor de deelgemeente Zevekote”, zo kondigt schepen Wim Aernoudt (N-VA) het masterplan voor het dorp aan. Aan het plan gingen verschillende overlegrondes vooraf. Zo moet bijvoorbeeld een antwoord gevonden worden op het ontbreken van een dorpsplein.

Het masterplan met vier verschillende zogenaamde ‘ambities’ is er gekomen op basis van een grondig vooronderzoek in samenwerking met de inwoners. Elke ambitie is vertaald in een actieplan. Het totaalplan werd mogelijk gemaakt via een provinciale subsidie in het kader van het project ‘DNA van het dorp’.

“In Zevekote kunnen een aantal leegstaande panden ingezet worden binnen het breder kader voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Het grote kloostergebouw is bijvoorbeeld leeg komen te staan”, beschrijft de schepen.

“Dit geldt ook voor de ruimtes van de school voor bijzonder lager onderwijs De Rietzang. Binnen een drietal jaar zal dit ook gebeuren voor de voorziening voor bijzondere jeugdzorg Arcade. Hierdoor komt een zone van vier hectare op de dorpsschool de Driespan na grotendeels leeg te staan.”

Daarnaast kampt Zevekote met een drukke gewestweg die het dorp doorklieft. “De Zevekotenaars stippen de verkeersveiligheid in hun dorp aan als een van de meest prominent aanwezige problemen”, duidt schepen Aernoudt.

“Zo maken de inwoners duidelijk dat auto’s vaak te snel door het dorp razen, daarom willen we de algemene snelheid op de gewestweg in de kern verlagen. Er is ook een toename van het zwaar verkeer, onder meer door vrachtwagens die in Middelkerke de autostrade verlaten en via binnenwegen richting Brugge rijden. Een oplossing voor die problematiek, zoals een soort van tol, is minder simpel.”

Auto’s razen vaak te snel door het dorp

De ontwikkeling van een masterplan Zevekote is ook aangegrepen om een eerste aanzet te geven voor de ontwikkeling van een gemeentelijk waterplan, gebaseerd op de ‘Blue Deal’ die door de Vlaamse regering is vastgelegd.

“Het masterplan bevat, last but not least, acties die erop gericht zijn om de boeiende eigenheid van Zevekote terug beter zichtbaar te maken. Er wordt gezocht naar versterking van het dorp, Zevekote mist onder andere een dorpsplein. Het inrichten van open ruimte en een publieke ontmoetingsplaats is prioritair.”

Nieuwe woningen

De ontwikkeling van het masterplan Zevekote startte in februari dit jaar. Er volgde een intensief participatietraject met de inwoners en de dorpsraad. Eind mei, begin juni en midden september vonden verschillende praatrondes plaats onder de noemer Dorpsklap.

“Ik wil uitdrukkelijk iedereen bedanken die aan dit project heeft meegewerkt”, zegt de schepen nog. “Dit masterplan zal de basis kunnen vormen voor de noodzakelijke ontwikkeling van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor Zevekote. In dit RUP zal onder andere de invulling van de zone van vier hectare in detail worden vastgelegd. Zo zou de bouw van nieuwe woningen in deze zone mogelijk moeten worden.” (TVA)

Het masterplan kan je raadplegen op www.gistel.be/masterplan-dna-zevekote.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.