De organisatoren, Jenny en Trees, hadden opnieuw gezorgd voor een hartelijk onthaal vergezeld van een creatieve attentie die tegelijkertijd een hint was om de pla...