Er doken her en der tijdelijke vaste controleposten op maar bestuurders werden ook lukraak of bij een overtreding door motorrijders uit het verkeer geplukt en naar een zogenoemd verkeersdispositief op...

Er doken her en der tijdelijke vaste controleposten op maar bestuurders werden ook lukraak of bij een overtreding door motorrijders uit het verkeer geplukt en naar een zogenoemd verkeersdispositief op het Bargeplein geleid. In totaal werden 186 voertuigen gecontroleerd. Via statische controles werd vier keer een detectie van alcohol vastgesteld. Een bestuurder blaasde hierbij 'SAFE', voor drie personen ging het alarm. Zij kregen elk een rijverbod voor drie uur en een boete. Daarnaast werden ook mobile controles uitgevoerd. Drie personen testten positief op alcohol, waarvan bij een bestuurder het rijbewijs meteen werd ingetrokken. Twee bestuurders testten ook positief bij een speekseltest. De twee bestuurders die drugs hadden genomen, werden initieel op een andere overtreding aangesproken. De ene bestuurder reed aan te hoge snelheid en zonder geldig rijbewijs. De andere betrapte bestuurder negeerde een verbodsbord en reed met een voorlopig rijbewijs op een niet-toegestaan tijdstip. (NDB)