Een van de leerkrachten liep het virus op in de privésfeer. "Via contactopsporing werden zes bubbels leerlingen getest", meldt directeur Bart Laleman. "Vier leerkrachten die in contact kwamen met de twee positieve gevallen blijven in quarantaine, maar hun eerste test was negatief. In totaal werden 40 leerlingen getest op covid-19, en die zijn allemaal negatief. Het gaat om leerlingen uit de derde graad mechanica-metaal die les kregen van de leerkrachten die positief testten. Doordat de klassen in clusters werden verdeeld, kon erger voorkomen worden."

"Veertig leerlingen zitten preventief in quarantaine, omdat ze risico-contact hadden met de leerkrachten die positief testten", vertelt directeur Laleman. "Ze krijgen hun lessen nu via de computer. We volgen strikt de maatregelen die opgelegd zijn en werken met bubbels van telkens een viertal leerlingen, waardoor het risico heel beperkt wordt en er slechts een beperkt aantal leerkrachten en leerlingen in quarantaine moet geplaatst worden bij een positief geval. De ouders van de leerlingen werden verwittigd . Het is, naar mijn mening , iets wat we dit schooljaar nog vaker zullen meemaken."

Burgemeester Lies Laridon ziet geen reden tot paniek. "Volgens de zorgatlas zijn er in Diksmuide momenteel drie besmettingen: een ouder paar van om en bij de 80 jaar en een persoon van 20 jaar. Zij zijn allen in quarantaine geplaatst en worden opgevolgd door hun huisarts. De leerlingen van de school komen van overal in het omliggende en zijn preventief in quarantaine geplaatst. Dat gebeurt bij het minste vermoeden uitsluitend uit voorzorg. Laten we vooral onthouden dat, ook al zitten er nu 40 leerlingen in quarantaine, dat er geen reden is tot paniek. Het is vooral een voorzorgsmaatregel." (API-ACK)

Een van de leerkrachten liep het virus op in de privésfeer. "Via contactopsporing werden zes bubbels leerlingen getest", meldt directeur Bart Laleman. "Vier leerkrachten die in contact kwamen met de twee positieve gevallen blijven in quarantaine, maar hun eerste test was negatief. In totaal werden 40 leerlingen getest op covid-19, en die zijn allemaal negatief. Het gaat om leerlingen uit de derde graad mechanica-metaal die les kregen van de leerkrachten die positief testten. Doordat de klassen in clusters werden verdeeld, kon erger voorkomen worden.""Veertig leerlingen zitten preventief in quarantaine, omdat ze risico-contact hadden met de leerkrachten die positief testten", vertelt directeur Laleman. "Ze krijgen hun lessen nu via de computer. We volgen strikt de maatregelen die opgelegd zijn en werken met bubbels van telkens een viertal leerlingen, waardoor het risico heel beperkt wordt en er slechts een beperkt aantal leerkrachten en leerlingen in quarantaine moet geplaatst worden bij een positief geval. De ouders van de leerlingen werden verwittigd . Het is, naar mijn mening , iets wat we dit schooljaar nog vaker zullen meemaken."Burgemeester Lies Laridon ziet geen reden tot paniek. "Volgens de zorgatlas zijn er in Diksmuide momenteel drie besmettingen: een ouder paar van om en bij de 80 jaar en een persoon van 20 jaar. Zij zijn allen in quarantaine geplaatst en worden opgevolgd door hun huisarts. De leerlingen van de school komen van overal in het omliggende en zijn preventief in quarantaine geplaatst. Dat gebeurt bij het minste vermoeden uitsluitend uit voorzorg. Laten we vooral onthouden dat, ook al zitten er nu 40 leerlingen in quarantaine, dat er geen reden is tot paniek. Het is vooral een voorzorgsmaatregel." (API-ACK)