De indeling van de kerk is helemaal veranderd. Er is nu zowel een sacrale ruimte als een multifunctionele zaal. Alles is nieuw, van brandglazen tot het altaar en de nieuwe pijporgel.
...

De indeling van de kerk is helemaal veranderd. Er is nu zowel een sacrale ruimte als een multifunctionele zaal. Alles is nieuw, van brandglazen tot het altaar en de nieuwe pijporgel. "26 maart 2013 was voor de dorpsgemeenschap van Westkapelle letterlijk en figuurlijk een zwarte dag toen een hevige brand de kerk nagenoeg helemaal verwoestte. Bijna een jaar lang bleef de ruïne verzegeld in functie van diverse gerechtelijke onderzoeken. Tientallen advocaten, experts en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen vergaderden met het gemeente- en kerkbestuur om tot een financiële overeenkomst te komen. Vanaf 15 maart 2014 kon een kernteam eindelijk in gang schieten", aldus burgemeester Leopold Lippens. "Bijna drie jaar lang hebben het gemeente- en kerkbestuur er over gedaan om een gedetailleerde projectdefinitie uit te schrijven van de toekomst van de Sint-Niklaaskerk. Dit heeft veel tijd en energie gevergd maar we wilden de bevolking van Westkapelle dan ook een duidelijk perspectief geven waarin de kerk opnieuw haar centrale plaats inneemt en zoals weleer fungeert als kloppend hart van de dorpsgemeenschap. Het feit dat ook de Kerkfabriek van Westkapelle en het bisdom van Brugge meestapten in het verhaal om naast een sacrale ruimte ook een polyvalente zaal voor sociaal-culturele activiteiten te voorzien, getuigt van de brede visie die de kerkelijke overheid hier aan de dag legde en waarvoor ik hen nog eens uitdrukkelijk wil bedanken." Op 2 april van dit jaar werden met de zegen van priester Willy Snauwaert 3 nieuwe bronzen klokken de toren ingehesen en op 18 juni werden ook de 4 stalen segmenten met een totaalgewicht van 33 ton in elkaar geschoven tot een 26 meter hoge spits."Dankzij de ledverlichting in de toren fungeert de geperforeerde spits 's nachts weer als een subtiel lichtbaken in het polderlandschap, een verwijzing naar zijn functie in de middeleeuwen toen ook de stuurlui die via het Zwin naar Brugge voeren, hun koers bepaalden op basis van de positie van de kerktoren van Waescapelle. Samen met heel de dorpsgemeenschap van Westkapelle ben ik dan ook bijzonder fier op het eindresultaat dat zijn 7 miljoen euro meer dan waard is."(DM)